Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

 

Хөдөө аж аж ахуйн их сургууль, харъяа эрдэм шинжилгээний хүрээлэн дээр

хэрэгжүүлж байгаа төслийн мэдээлэл

 

Төслийн нэр Хэрэгжүүлэгч байгууллага Төслийн удирдагч Хугацаа Гүйцэтгэгчид Чиглэл
1 “Адууны ям өвчний судалгаа, дархлаа, эрүүлжүүлэх” Мал эмнэлэг, биотехнологийн сургууль Доктор, дэд профессор Ч.Тунгалаг 2013-2015 он Нийт-6 Инноваци
ХААИС-6
2 Мандал сортын үр үржүүлэг Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн А.Эрдэнэчимэг 2012-2015 он НИЙТ-10 Инноваци
Үүнээс:
УГТЭШХ-10
3 Жимс, жимсгэний нутагшсан сортын суулгац үржүүлэх Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Н.Баярсүх 2013-2015 он НИЙТ-12 Инноваци
Үүнээс:
УГТЭШХ-12
4 “Гүүний вирус (Герпес-I)-т хээл хаялтаас сэргийлэх эсийн өсгөвөрт амьд вакцины үйлдвэрлэл” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Доктор Б.Пүрэвцэрэн 2013-2014 НИЙТ-4 Инноваци
Үүнээс:
МЭХ-4
5 Гахайн салмонеллёзыг оношлох оношлуур, урьдчилан сэргийлэх вакцин үйлдвэрлэл Мал эмнэлгийн хүрээлэн Доктор Б.Нарангэрэл 2013-2015 НИЙТ-3 Инноваци
МЭХ-3
6 Ургамал хамгаалах биобэлдмэл  Ургамал, хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор М.Бямбасүрэн 2012-2014 он НИЙТ-40 Инноваци
Үүнээс:
УХЭШХ-35
Гэрээт-5
7 Өвөрхангай аймгийн мал сүргийн ашиг шим, удмын чанарыг сайжруулах  Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор Т.Батсүх 2013-2015 он НИЙТ-5 Инноваци
Үүнээс:
МААЭШХ-5
8 Атаршиж орхигдсон газрыг нөхөн сэргээж таримал хадлан бэлчээр бий болгох  Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор Т.Батсүх 2013-2015 он Нийт-6 Инноваци
МААЭШХ-6  

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn