Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж аж ахуйн их сургууль, харъяа эрдэм шинжилгээний хүрээлэн дээр

хэрэгжүүлж байгаа төслийн мэдээлэл

 

Төслийн нэр Хэрэгжүүлэгч байгууллага Төслийн удирдагч Хугацаа Гүйцэтгэгчид Чиглэл
1 “Хөдөө аж ахуйн машины ажлын хошууны металлын абразив элэгдлийн үзүүлэлт тодорхойлох судалгаа” Шинжлэх ухааны зөвлөл Доктор, профессор Г.Гантулга 2014-2016 он Нийт-8 ОСС
ХААИС-7
2 “Цөлийн ба цөлөрхөг хээрийн зарим зүйл ургамлын ган, хүйтэнд тэсвэрлэх чадварыг in vitro орчинд тодорхойлох” Байгалийн ухааны сургууль Доктор, дэд профессор Д.Түмэнжаргал 2014-2015 он Нийт-7 ОСС
ХААИС-7
3 Уламжлалт болон элдэншүүлээгүй /химийн/ технологийн нөхцөлд хөрсний физик, химийн үндсэн шинж чанаруудын өөрчлөлтийг харьцуулсан судалгаа Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор (Sc.D), профессор Ж.Мижиддорж 2012-2015 он НИЙТ- ОСС
Үүнээс:
УГТЭШХ-
4 “Нүцгэн ортууз (Oxytropis glabra) дахь эндофит мөөгөнцрийн судалгаа” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Доктор Д.Хүрэлбаатар 2013-2015 НИЙТ-4 ОСС
Үүнээс:
МЭХ-4
5 Монгол орны голлох хөнөөлт царцааны кариотипын судалгаа Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор 2014-2016 он НИЙТ-7 ОСС
Х.Батнаран Үүнээс:
  УХЭШХ-3
  Гэрээт-4
6 Бэлчээрийн урт хугацааны мониоринг  Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор Г. Удвал 2013-2015 он Нийт-5 ОСС
Үүнээс:
МААЭШХ-5

 

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn