Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж аж ахуйн их сургууль, харъяа эрдэм шинжилгээний хүрээлэн дээр

хэрэгжүүлж байгаа төслийн мэдээлэл

 

Төслийн нэр Хэрэгжүүлэгч байгууллага Төслийн удирдагч Хугацаа Гүйцэтгэгчид Чиглэл
1 Малыг халдваргүй өвчнөөс эрүүлжүүлж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх эм, бэлдмэлийн технологи” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Доктор (Sc.D), профессор Я.Ганболд 2012-2015 НИЙТ-16 Цөм технологи
Үүнээс:
МЭХ-15
ХААИС-1
2 Таримал, ой, бэлчээрийн хортонтой тэмцэх бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор М.Бямбасүрэн 2013-2016 он НИЙТ-45 Цөм технологи
Үүнээс:
УХЭШХ-40
Гэрээт-5
3 Малын тэжээлийн ургамлын шинэ сорт, уураг, амин дэм, эрдэс бодисоор баяжуулсан тэжээл   Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор (Sc.D), профессор Н.Тогтохбаяр 2012-2014 он НИЙТ-9 Цөм технологи 
Үүнээс:
МААЭШХ-7
ХААИС-1
Гэрээт-1

 

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn