Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж аж ахуйн их сургууль, харъяа эрдэм шинжилгээний хүрээлэн дээр

хэрэгжүүлж байгаа төслийн мэдээлэл

 

 

Төслийн нэр Хэрэгжүүлэгч байгууллага Төслийн удирдагч Хугацаа Гүйцэтгэгчид Чиглэл
1 “Малын бүдүүн ноосны хялгаслаг ширхэгт болон дамжлагийн хаягдлыг боловсруулах шинэ технологи” Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль Доктор Г.Ганбат 2012-2014 он НИЙТ-7 ШУТТ
Үүнээс:
ХААИС-4
МУИС-2
Алтай кашмер-1
2 “Ургамлын гаралтай түүхий эд ашиглан биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт гарган авах технологи” Агробиологийн сургууль Доктор, дэд профессор Б.Одгэрэл 2012-2014 он НИЙТ-11 ШУТТ
Үүнээс:
ХААИС-5
УГТЭШХ-3
Дорнод-3
3 “Усалгаатай нөхцөлд нэн ховор, ховор ургамлын цуглуулга, генийн санг шинэчлэх” Экологи, технологи хөгжлийн сургууль Доктор Х.Жамъяандорж 2012-2014 он НИЙТ-9 ШУТТ
Үүнээс:
ХААИС-2
Гэрээт-7
4 “Уураг, энергийн агууламж ихтэй биологийн  идэвхит тэжээлийн технологи” Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль Доктор (Sc.D), профессор Н.Тогтохбаяр 2012-2014 он НИЙТ-5 ШУТТ
Үүнээс:
ХААИС-3
Гэрээт-2
5 “Хүнсний ногооны шинэ таримлуудын сорт шалгаруулах, үр шинэчлэлт” Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор Ц.Нарандэлгэр 2013-2015 он НИЙТ-8 ШУТТ
Үүнээс:
Дорнод-1
УГТЭШХ-7
6 “Хучлагатай тариалангийн технологи” Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор, дэд профессор Б.Баатарцол 2013-2015 он НИЙТ-8 ШУТТ
Үүнээс:
УГТЭШХ-8
7 “Абиотик стресст тэсвэртэй төмсний селекцийн эх материал гаргах, үр үржүүлэх” Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор Х.Оргодол 2012-2014 он НИЙТ-14 ШУТТ
Үүнээс:
УГТЭШХ-14
8 “Усалгаатай тариалангийн хөрсний үржил шимийг хамгаалж бүтээгдэхүүн нэмэгдүүлэх зохистой сэлгээ” Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор (Sc.D), профессор Ж.Мижиддорж 2010-2014 он НИЙТ-17 ШУТТ
Үүнээс:
Ховд-1
УГТЭШХ-16
9 “Малын вакцины идэвхийг эд эсийн түвшинд үнэлэх” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Доктор, Ц.Бямбажав 2012-2014 он НИЙТ-14 ШУТТ
Үүнээс:
МХЕГ-6
Биокомбинат-5
МЭХ-3
10 “Төл, өсвөр малын тэжээл боловсруулах эрхтний эмгэгийг эмчлэн сэргийлэх биобэлдмэлийн технологи” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Доктор, Ж.Дүгэрсүрэн 2012-2014 он НИЙТ-15 ШУТТ
Үүнээс:
ХААИС-1
МЭХ-14
11 “Малын хордлогот өвчнийг оношлох, урьдчилан сэргийлэх арга” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Доктор Т.Ундармаа 2013-2014 НИЙТ-6 ШУТТ
Үүнээс:
МЭХ-6
12 “Малын шинэ эм бэлдмэлийн технологи” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Доктор, дэд проф. Б.Батцэцэг 2012-2014 НИЙТ-11 ШУТТ
Үүнээс:
МЭХ-11
13 “Мал, амьтны зарим зооноз өвчний үүсгэгчийн молекул генетикийн болон шинэчилсэн вакцины технологийн судалгаа” Мал эмнэлгийн хүрээлэн Доктор Ж.Эрдэнэбаатар 2013-2015 НИЙТ-17 ШУТТ
Үүнээс:
МЭХ-14
ХӨСҮТ-3
14 “Монгол адууны ашиг шимийн удам зүйн үндэслэл”  Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор Л.Даваахүү 2012-2014 он НИЙТ-5 ШУТТ
Үүнээс:
МААЭШХ-5
15 “Сүүний үхрийн генетик нөөц, нуклеотидын өвөрмөц дэс дарааллыг тогтоох”  Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор    2013-2015 он НИЙТ-5 ШУТТ
Ц.Бат-Эрдэнэ Үүнээс:
  МААЭШХ-4
  Гэрээт-1
16 “Ямаан сүргийн удмын санг хамгаалах, бүтээмж өндөртэй цөм сүрэг бий болгох”  Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн Доктор Г.Сувдаа 2013-2015 он Нийт-4 ШУТТ
МААЭШХ-4

 

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn