Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургууль 2016-2017 оны хичээлийн жилд эчнээ ангид дараахи мэргэжлүүдээр оюутан элсүүлнэ

 Эчнээ ангид элсэхийг хүсэгчид (бүрэн дунд болон тусгай дунд) боловсролтой  бол 4.5 жилээр, (бакалаврын) зэрэгтэй бол 2.5 жилээр дараах мэргэжлүүдээр элсэн суралцаж болно. Үүнд:

 

Сургууль, хөтөлбөрийн нэр  Бүртгэл явагдах газар
1.    Мал аж ахуй биотехнологийн сургууль                                                
 Таваар судлал Мал аж ахуй биотехнологийн сургуулийн сургалтын алба:
 Зоо инженер технологи  25 тоот
  Инженер, технологийн сургууль
Инженер механик  /4.5 жилээр/ Инженер технологийн сургуулийн сургалтын алба: ХААИС-ийн төв байр 112 тоот
Агроэкологийн сургууль
 Агрономи  
 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ Агроэкологийн сургуулийн сургалтын алба: ХААИС-ийн төв байр: 248 тоот
Газар зохион байгуулалт  
 Байгалиийн аялал жуулчлал  
Эдийн засаг бизнесийн сургууль  
Бизнесийн менежмент  /2.5 жил/, / Бямба гариг/, /эчнээ/ Эдийн засаг бизнесийн сургуулийн сургалтын алба: 214 тоот
Нягтлан бодох бүртгэл /2.5 жил/, /Бямба гариг/, /эчнээ/
 Маркетингийн менежмент  /Бямба гариг/, /эчнээ/

Элсэхийг хүсэгчдийг бүртгэх

Элсэлтийн бүртгэлийг Улаанбаатар хотод 2016 оны 09-р сарын 15-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийг дуустал явуулна.

Элсэхийг хүсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

 

4.5 жилийн сургалтаар бүртгүүлэхдээ:

2.5 жилийн сургалтаар бүртгүүлэхдээ:

 

Бямба гаригийн ангид бүртгүүлэхдээ:

 

¾    Батламж карт  

¾    Боловсролын үнэмлэх,  гэрчилгээ, диплом

¾    Суралцагчийн хувийн хэрэг

¾    Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар

¾    3*4 хэмжээтэй зураг  - 2 хувь

¾    Бүртгэлийн хураамж 6000 төгрөг

¾   Их, дээд сургууль төгссөн диплом

¾   Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар

¾   3*4 хэмжээтэй зураг  - 2 хувь Бүртгэлийн хураамж 6000 төгрөг

¾    Их, дээд сургууль төгссөн диплом

¾    Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар

¾    3*4 хэмжээтэй зураг - 2 хувь

¾    Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөг

 

ХААИС-ийн Сургалт Бодлого Зохицуулалтын Алба

Харилцах утас:  Сургалт Зохицуулалтын Алба 341592, Мал Аж Ахуй Биотехнологийн Сургуулийн Сургалтын Алба:    , Инженер Технологийн Сургуулийн Сургалтын Алба:  345662, Эдийн Засаг Бизнесийн Сургуулийн Сургалтын Алба: 341751

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn