Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Докторын сургалт явуулах чиглэл

 

Индекс

Нэр

 

1

F620200

Мал үржүүлэг /Мал зүй/

2

F621600

ХАА-н бүтээгдэхүүний чанар, ариун цэврийн үнэлгээ

3

F620800

Тэжээл бэлчээр судлал

4

F621600

Таваар судлал

5

F620200

Хөдөө аж ахуйн биотехнологи

6

F640000

Мал эмнэл зүй

7

F640000

Мал эмнэлгийн эм зүй

8

F640000

Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт, үнэлгээ

9

F620800

Агрономи

10

F620800

Ургамал хамгаалал хорио цээрийн үнэлгээ

11

F620800

Жимс ногооны аж ахуйн агрономи

12

F620800

Селекц үрийн аж ахуйн агрономи

13

F620800

Усалгаатай газар тариалангийн агрономи

14

F621800

Хөрс судлал, агрохими

15

F621300

Газар зохион байгуулалт

16

F310200

Эдийн засаг-математик загварчлал

17

F310200

Эдийн засаг статистик

18

F340000

Бизнесийн менежмент

19

F340000

Менежмент, маркетинг

20

F340000

Нягтлан бодох бүртгэл

21

F520000

ХАА-н машин механизм

22

F520000

Инженер механик

 

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn