Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургуульХӨТӨЛБӨРИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Хууль дүрмийг чандлан мөрддөг, нийгмийн хариуцлагатай, ёс зүйн зөв үнэлэмжтэй, асуудалд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ханддаг, бусадтай хамтран ажилладаг, шинийг эрэлхийлэгч, олон улсын жишигт нийцсэн, нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангасан бизнесийн менежер бэлтгэх зорилго бүхий  сурах, сургах үйл ажиллагааны цогц юм.
ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД

ЗОРИЛГО: Олон улсын жишигт нийцсэн мэргэжилтэн бэлтгэх.

ЗОРИЛТ:

  • Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагын шаардлагад нийцсэн хөтөлбөрөөр даяаршсан нийгмийн эрэлт хэрэгцээг хангасан мэргэжилтэн бэлтгэх
  • Хууль дүрмийг чандлан мөрдөх, нийгмийн хариуцлагатай байх, ёс зүйн зөв үнэлэмж өгөх чадвар эзэмшүүлэх
  • Асуудалд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хандах, бусадтай хамтран ажиллах, шинийг эрэлхийлэгч, харилцааны ур чадвар эзэмшүүлэх
  • ХАА-н болон эдийн засгийн бусад салбарын бизнесийн, бизнесийн бус байгууллагуудын үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаанд шинжилгээ хийх арга зүй эзэмшүүлэх

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn