Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

ГАДААДЫН ИХ СУРГУУЛЬ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ТӨСЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛТөслийн нэр, хэрэгжих хугацааХэрэгжүүлэх байгууллагаСанхүүжүүлэгч байгууллагаТөслийн шинэлэг, технологийн шийдэл
1“Мал эмнэлэг, мал аж ахуйн салбар дахь хүний нөөцийг чадавхжуулах” 2014-2017 онМал эмнэлэг, биотехнологийн сургуульЯпоны олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг (JICA)Хүний нөөцийн чадавх бэхжих
2“Экологид ээлтэй хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь” 2013-2015 онХААИС, Агробиологийн сургууль, Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль, Экологи технологи хөгжлийн сургуульБНСУ-ын олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг (KOICA)Судлаачдын чадавхийг сайжруулах, судалгааны орчныг бэхжүүлэх
3“Малчдад зориулсан тэжээлийн ургамал тариалах, бэлчээрийг зохистой ашиглах технологи боловсруулах” 2013-2015 онХААИС, Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль, Байгалийн ухааны сургуульШвейцарийн хөгжлийн агентлаг, “Ногоон алт” төсөлМалчдын амьдралыг дээшлүүлэх, тэжээлийн нөөцийг зохистой ашиглах сайх дадал хэвшүүлэх
4“Монгол Улс дахь хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжил” 2013-2016 онАгробиологийн сургууль, Инежнерийн сургууль, Ургамал газар тариалангийн сургалт эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Ургамал хамгааллын хүрээлэнХБНГУ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамМонгол Улсын газар тариалангийн үйлдвэрлэлд дэвшилтэт технологи нутагшуулах
5“Монгол улсын бэлчээрийн тогтвортой менежмент (Grass Risk project)” 2010-2015 онБиологийн нөөцийн менежментийн сургууль, Эдийн засаг бизнесийн сургуульЯпон улсын Хөдөө аж ахуйн судалгааны шинжлэх ухааны олон улсын төв (JIRCAS)Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зохистой менежментийг төлөвшүүлэх, малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх арга зам
6“Монгол Улсын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох агро цаг уурын мэдээлэл боловсруулах” 2012-2015 онЭкологи, технологи хөгжлийн сургуульАзийн хүнс, хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагааны санаачлага (AFACI)Цаг уурын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах
7“Солонгосын хүнсны ногоо болон гүзээлзгэний эх ургамал үйлдвэрлэх” 2012-2015 онАгробиологийн сургуульБНСУ-ын Тэгү хотын хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнХүнсний ногоо, гүзээлзгэний эх ургамлын сан
8“Монгол оронд тохиолддог цусны шимэгч, эгэл биетнээр үүсдэг өвчний тархалтын судалгаа, оношлогооны үр дүнтэй арга боловсруулах нь” 2014-2018 онМал эмнэлгийн хүрээлэнЯпоны олон улсын хамтын ажиллагааны агентлаг (JICA)Малд цусны шимэгч, эгэл биетнээр үүсдэг өвчнөөс сэргийлэх технологи гаргах
9“Галзуу өвчний судалгаа” 2012-2014 онМал эмнэлгийн хүрээлэнБНСУ-ын Хорио цээр хяналтын агентлагГалзуу өвчний үүсгэгчийн нарийвчилсан судалгаа хийгдэнэ
10“Зарим вируст өвчний судалгаа” 2013-2016 онМал эмнэлгийн хүрээлэнЯпон улсын Ямагүчи их сургуульЗарим вируст өвчний судалгаа хийгдэнэ
11“Зарим вируст өвчний судалгаа” 2013-2017 онМал эмнэлгийн хүрээлэнЯпон улсын Хоккайдо их сургуульЗарим вируст өвчний судалгаа хийгдэнэ
12“Адуу, тэмээний томууг тандан судлах” 2011-2014 онМал эмнэлгийн хүрээлэнАНУ-ын Флоридагийн их сургуулийн Нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах хүрээлэнМонгол орны хэмжээнд адуу, тэмээний томуу өвчний вирусийн шинж, чанарыг тодорхойлж, хувьсамжийг судалснаар адуу тэмээний томуугийн вакцины шинэ технологийг туршиж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ
13“Үхрийн вирусийн өвчний судалгаа” 2012-2014 онМал эмнэлгийн хүрээлэнЯпон улсын Кёорицу Сейяку корпораицҮхрийн зарим вируст өвчнийг тандан судлах, вирус ялган авах
14“Адууны томуугийн эсрэг вакцины технологи боловсруулах” 2013-2015 онМал эмнэлгийн хүрээлэнБНСУ-ын биошинжлэх ухаан биотехнологийн хүрээлэнАдууны томуугийн эсрэг вакцины технологи боловсруулах,туршилт явуулах
15“Нанободи технологит суурилсан хүн малын төрөл бүрийн халдварт өвчин, хордлогын оношлуурын технологи боловсруулах”  2011-2017 онМал эмнэлгийн хүрээлэнБНСУ-ын Антибоди терапи ХХКТөрөл бүрийн халдварт, вируст өвчний үүсгэгч болон хордлогот өвчин үүсгэгч бактерийн эсрэг нанободи гарган авах, түүнийг ашиглан түргэвчилсэн өвөрмөц оношлогооны арга боловсруулан практикт нэвтрүүлэх чиглэлээр судалгааны ажил явуулж байна.
16“Хил дамжин халдварладаг өвчнүүдийн оношлогооны цомог, вакцины технологийг боловсронгуй болгох замаар мал амьтныг эрүүлжүүлэх MON 50/20” 2013-2015 онМал эмнэлгийн хүрээлэнОлон улсын цөмийн энергийн агентлаг
17“Мал амьтны бруцеллёзын үүсгэгчийн молекул биологи болон эпидемиологийн судалгаа” 2011-2014 онМал эмнэлгийн хүрээлэн БНСУ-ын Мал эмнэлгийн хорио цээрийн алба
18“MON5021Improving the Productivity and Sustainability of Farms Using Nuclear Techniques in Combination with Molecular Marker Technology” 2012-2015 онУргамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнОлон улсын цөмийн энергийн агентлаг, Үндэсний төсөл
19“Mutation breeding approaches to develop new crop varieties adaptable to social development and climatic change C1-RAS/5/056” 2012-2015 онУргамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнОлон улсын цөмийн энергийн агентлаг,  Бүсийн төсөл
20“RAS5065: Soil and Water Technical Meeting on Supporting Climate-Proofing Rice Production Systems (CRiPS) Based on Nuclear Applications” 2012-2015 онУргамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнОлон улсын цөмийн энергийн агентлаг, Бүсийн төсөл
21“CRP Integrated Utilization of Wheat Mutant Varieties in Crop/Livestock Production Systems” 2012-2015 онУргамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнОлон улсын цөмийн энергийн агентлаг
22“ХАА-ургамлын генийн нөөцийн менежмент” 2012-2014Ургамал, газар тариалангийн сургалт, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнСолонгос, Азийн хүнс хөдөө аж ахуйн хамтын санаачлага

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn