Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Оюутан залуучуудыг хичээлээс гадуур хөдөлмөр эрхлэх, цагийн болон түр ажлын байранд бүртгэх, зуучлах, орлого олоход дэмжлэг үзүүлэх, суралцаж буй мэргэжлийн чиглэлээр дадлагажуулах, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах чиглэлээр аж ахуйн нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллах зорилгоор хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин ажиллаж байна. Цагийн ажилд зуучлуулах хүсэлтэй оюутан анкетыг бөглөн бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төвд /ОХЭДТ/ өгнө.

Оюутны анкет Татах

Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв /ОХЭДТ/ оюутан залуучуудыг цагийн болон түр ажлын байранд бүртгэх, зуучлах, мэдээлийн сан үүсгэх, цагийн ажилд бүртгүүлсэн оюутны нэгтгэлийг сар бүрийн 25-ны дотор Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системд оруулна.

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн систем


17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn