Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

 Оюутан элсүүлэх хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл

Хөтөлбөрийн чиглэл Мэргэжлийн чиглэл Дараах хичээлүүдийн аль нэгээр ЭЕШ өгсөн байх Босго оноо
1  Бизнесийн удирдлага, эдийн засаг  Хөдөө аж ахуйн бизнесийн эдийн засаг Математик 600
 Эдийн засаг математик загварчлал
 Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг, статистик
 Нягтлан бодох бүртгэл
 Менежмент, үйлдвэрлэлийн /газар тариалан/
 Менежмент, үйлдвэрлэлийн /мал аж ахуй/
 Менежмент, үйлдвэрлэлийн /хөдөө аж ахуйн/
 Хөдөө аж ахуйн маркетинг менежмент
2  Биологи     Агнуурын биологи Хими, Биологи, Математик 400
3  Экологи  Экологи, байгаль хамгаалал Хими, Биологи, Математик 400
4  Програм хангамж  Математик программ хангамж Математик, Физик 400
5  Мэдээллийн систем  Мэдээллийн систем /Хөдөө аж ахуйн/ Математик, Физик 400
6  Химийн технологи  Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хими технологи Математик, Хими, Биолгои 400
7  Байгаль орчныг хамгаалах технологи  Байгаль орчны, хяналт үнэлгээ Хими, Биологи, Математик 400
 Байгаль орчны нөхөн сэргээлт
 Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл
 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ
8  Цахилгаан хангамж  Хөдөө аж ахуйн цахилгаан хангамж Математик, Физик 450
9  Механик инженер  Инженер механик Математик, Физик 450
 Хөдөө аж ахуйн машин механизмын ашиглалт
10  Металл судлал, технологи  Металл судлал, технологи Математик, Физик 400
11  Гидромеханик  Гидромеханик инженер Математик, Физик 450
12  Хүнсний инженерчлэл  Үндэсний үйлдвэрлэлийн технологи Математик, Физик 400
 Мах сүүний үйлдвэрлэлийн технологи Математик, Физик 400
13  Бараа түүхий эдийн судлал, технологи  Бараа түүхий эдийн технологи Хими, Биологи, Математик 400
 Таваар судлал
 Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ
14  Газар зохион байгуулалт   Газар зохион байгуулалт Математик 500
 Газрын үнэлгээ
 Газрын кадастр, зураглал
15  Архитектур  Ландшафтны архитектур Математик, Хар зураг 450
16  Биотехнологи  ХАА-н биотехнологи Хими, Биологи, Математик 400
17  Агрономи  Агрономи Хими, Биологи, Математик 400
 Усалгаатай газар тариалангийн агрономи
 Жимс ногооны аж ахуйн агрономи
 Селекци, үрийн аж ахуйн агрономи
 Ногоон байгууламжийн агрономи
 Тэжээл бэлчээр судлал
18  Хөрс судлал, агрохими  Хөрс судлал, агрохими Хими, Биологи, Математик 400
19  Газар тариалангийн аж ахуй  Газар тариалангаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй Хими, Биологи, Математик 400
20  Зоо-инженер технологи  Зоо инженер Хими, Биологи, Математик 400
21  Мал аж ахуй   Мал аж ахуйгаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй Хими, Биологи, Математик 400
22  Ойн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи  Ойн аж ахуйн инженер Хими, Биологи, Математик 400
23  Загас үржүүлэг, технологи  Загасны аж ахуйн технологи Хими, Биологи, Математик 400
24  Мал эмнэл зүй  Малын их эмч Хими, Биологи, Математик 450
25  Аялал жуулчлал  Байгалийн аялал жуулчлал Математик, Гадаад хэл 400

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn