Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

МАГИСТР, ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

Нийтлэгдсэн: 5/6/2015 1:10:34 AM

Магистрын жинхэнэ хамгаалалтад ороход шаардлагатай

бичиг баримтын бүрдүүлэлт

     1.     Элсэгчийн анкет

2.     Ажил байдлын тодорхойлолт

3.     Горилогч магистрантурт элссэн тухай Ректорын тушаалын хуулбар

4.     Сэдэв, удирдагчийг баталсан тухай тушаалын хуулбар

5.     Сургалтын төлбөр төлсөн баримт

6.     Илтгэл тависан , сэдвийн дагуу туурвисан бүтээлийн жагсаалт

7.     Бүтээлийн товч танилцуулга

8.      Хамгаалалтад орохыг хүссэн горилогчийн өргөдөл;

9.     Горилогчийн бакалаврын зэргийг гэрчлэх дипломын нотариатаар гэрчилсэн хуулбар;

10.  Горилогч магистрын гадаад хэлний болон бусад шалгалт өгч тэнцсэн тухай нотолгоо

11.  Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу судалсан хичээлүүд, дүн, зохих багц цаг цуглуулсныг нотолсон  МДС-ийн тодорхойлолт

12.  Горилогчийн магистрын ажил хамгаалалтад бэлэн болсныг нотолсон удирдагчийн дүгнэлт

13.  МДС-ийн сургалтын журмын дагуу хамгаалалтад оруулахыг зөвшөөрсөн дүгнэлт

14.  Арга зүй батлуулсан хурлын протокол, урдчилсан хамгаалалтад орсон хурлын протокол

 Магистрын диплом авахад шаардлагатай баримт бичгийн бүрдүүлэлт

    1.     Горилогчийн магистрын ажил тараасан жагсаалт

2.     Магистрын ажил,CD бичлэг, бүтээлийн хураангуйг Магистр, докторын сургууль, ХААИС-ийн номын санд хүлээн авсан баримт

3.     Хамгаалалтын тов зарласан зар

4.     Хамгаалах зөвлөлийн гишүүдээс бүтээлд өгсөн шүүмж

5.     Магистрын ажлын талаар эрдэмтдээс ирүүлсэн санал

6.     Эрдмийн зөвлөлийн хуралдааны ирцийн хуудас

7.     Хамгаалуулах зөвлөлийн хурлын дэг

8.     Хамгаалалтын хурлын дэлгэрэнгүй протокол

9.     Тооллогын коммис томилох тухай тогтоол

10.  Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүний тухай протокол

11.  Санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын тогтоол

12.  Санал хураалтын дүнг баталсан тухай тогтоол

13.  Санал хураасан хуудас

14.  Хамгаалалтад оролцсон хүмүүсийн нэрс

15.  Хамгаалуулах эрдмийн зөвлөлийн гишүүдэд хөлс төлсөн

16.  Овог нэр, хамгаалсан сэдвийн нэр, англи орчуулга мөн монгол бичгээр

17.  Тойрох хуудас

 

Докторын жинхэнэ хамгалаалтад ороход шаардлагатай баримт бичгийн бүрдүүлэлт

 

     1.    ХААИС-ийн магистр, докторын сургуульд хамгаалуулах эрдмийн зөвлөлөөс гаргасан хүсэлт

2.    Элсэгчийн анкет

3.    Ажил байдлын тодорхойлолт

4.    Бакалаврын диплом, хавсралтын хуулбар иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт

5.    Магистрын диплом, хавсралтын хуулбар

6.    Элссэн тухай ректорын тушаалын хуулбар,

7.    Сэдэв, удирдагчийг баталсан тухай захирлын тушаалын хуулбар

8.    Дүнгийн тодорхойлолт, баталгаажуулалт

9.    Сургалтын төлбөр төлсөн баримт

10.  Сэдвийн дагуу туурвисан бүтээлийн жагсаалт

11.  Илтгэл тависан, бүтээл хэвлүүлсэн бүтээлийг жагсаалт

12.  Бүтээлийн товч танилцуулга

13.  Хамгаалалтад орохыг хүссэн өргөдөл

14.  Хамгаалалтад оруулахыг зөвшөөрсөн, эрдэм шинжилгээний ажлын чадварын тухай удирдагч багшийн тодорхойлолт

15.  Магистр, докторын сургуулийн тодорхойлолт/ хамгаалалтанд орохыг зөвшөөрсөн/

Докторын диплом авахад шаардлагатай баримт бичгийн бүрдүүлэлт

    1.    Эрдмийн зөвлөлийн хамтарсан хурлын протокол

2.    БСШУ-ны сайдын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл байгуулсан тушаал

3.    Диссертаци тараасан жагсаалт

4.    Диссертаци CD бичлэг, бүтээлийн хураангуйг улсын төв номын сан, ХААИС-ийн номын сан, Магистр, докторын сургууль, мэдээлэлэл технологийн үндэсний паркад хүлээн авсан баримт

5.    Хамгаалалтын тов зарласан зар

6.    Хамгаалах зөвлөлийн гишүүдээс бүтээлд өгсөн шүүмж

7.    Диссертацийн талаар эрдэмтдээс ирүүлсэн санал

8.    Эрдмийн зөвлөлийн хуралдааны ирцийн хуудас

9.    Хамгаалуулах зөвлөлийн хурлын дэг

10.  Хамгаалалтын хурлын дэлгэрэнгүй протокол

11.  Тооллогын коммис томилох тухай тогтоол

12.  Тооллогын комиссын бүрэлдэхүүний тухай протокол

13.  Санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын тогтоол

14.  Санал хураалтын дүнг баталсан тухай тогтоол

15.  Санал хураасан хуудас

16.  Хамгаалалтад оролцсон хүмүүсийн нэрс

17.  Хамгаалуулах эрдмийн зөвлөлийн гишүүдэд хөлс төлсөн баримт

18.  Овог нэр, хамгаалсан сэдвийн англи орчуулга мөн монгол бичгээр

19.  Тойрох хуудас

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn