Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

 

Хөдөө аж ахуйн их сургууль 2018-2019 оны хичээлийн жилд эчнээ ангид дараахи мэргэжлүүдээр оюутан элсүүлнэ.

Элсэлтийн бүртгэлийг Улаанбаатар  хотод 2018 оны 08-р сарын 27-ны өдрөөс 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийг дуустал явуулна.

Элсэхийг хүсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:

4.5 жилийн сургалт2.5 жилийн сургалтБямба гаригийн анги
 • Батламж карт  
 • Боловсролын үнэмлэх, гэрчилгээ, диплом
 • Суралцагчийн хувийн хэрэг
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
 • 3*4 хэмжээтэй зураг  - 2 хувь
 • Бүртгэлийн хураамж 20000 төгрөг
 • Их, дээд сургууль төгссөн диплом
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
 • 3*4 хэмжээтэй зураг  - 2 хувь
 • Бүртгэлийн хураамж 20000 төгрөг
 • Их, дээд сургууль төгссөн диплом
 • Иргэний үнэмлэхний баталгаажуулсан хуулбар
 • 3*4 хэмжээтэй зураг - 2 хувь
 • Бүртгэлийн хураамж 20000 төгрөг

              Жич: Мэргэжлийн онцлогоос хамаарч хичээл эхлэх хугацаа харилцан адилгүй байна.

ЭЛСҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨР, МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ

Сургууль, хөтөлбөрийн нэрБүртгэл явагдах газар

1. Мал аж ахуй биотехнологийн сургууль                                               

-Таваар судлал

-Зоо инженер технологи

Мал аж ахуй биотехнологийн сургуулийн сургалтын алба:
25 тоот

2. Инженер, технологийн сургууль

-Инженер механик  /Эчнээ 2.5, 4.5 жилээр/Инженер технологийн сургуулийн сургалтын алба: ХААИС-ийн төв байр 112 тоот
3. Агроэкологийн сургууль

-Агрономи

-Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ

-Газар зохион байгуулалт

-Байгалиийн аялал жуулчлал

Агроэкологийн сургуулийн сургалтын алба: ХААИС-ийн төв байр: 248 тоот
4. Эдийн засаг бизнесийн сургууль

-Бизнесийн менежмент  /Эчнээ 2.5, 4.5 жил/, / Бямба гариг/ 

-Нягтлан бодох бүртгэл / Эчнээ 2.5 жил, 4.5 жил/, /Бямба гариг/

Эдийн засаг бизнесийн сургуулийн сургалтын алба: 214 тоот

 

ХААИС-ийн Сургалт Бодлого Зохицуулалтын Алба 

Харилцах утас:  Сургалтын  бодлого зохицуулалтын алба 75107777 - 110; Мал аж ахуй биотехнологийн сургуулийн сургалтын алба 75107777 - 221 ;  Инженер технологийн сургуулийн сургалтын алба:  75107777 - 231, Эдийн засаг бизнесийн сургуулийн сургалтын алба: 75107777-251.

 

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn