НОМЫН САНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

            Хөдөө  аж  ахуйн  их  сургууль  нь  Төв  номын  сандаа  мэргэжлийн  200  гаруй мянган ном, сурах бичиг, гарын авлага бүхий 3 уншлагын заалтайгаас гадна бүрэлдэхүүний 5 сургууль тус бүрдээ мэргэжлийн номын сантай. Мөн оюутны үйлчилгээнд зориулсан компьютерын болон интернет төвүүдтэй, шуудан холбооны үйлчилгээг үзүүлж байна.

Номын сангийн веб хаяг: lib-center.muls.edu.mn

Номын сангийн электрон каталогын хаяг: lib4u.net/?lib=muls

ЛАВЛАГАА НОМ ЗҮЙ, НОМ АЖИЛЛАХ, БҮРДҮҮЛЭХ ТАСАГ (№100)  /Ажлын өдрүүдэд 8.30-17.30 цаг/


 • Номын   санд   сургалт-эрдэм   шинжилгээний   ажлын   агуулга   хөтөлбөрт нийцсэн ном хэвлэлээр номын сан хөмрөгийг баяжуулж, нэн шаардлагатай ховор ном хэвлэлийг бүрдүүлж авах ажил тогтмол хийгддэг. Шинээр болон нөхөн бүрдүүлэлтээр ирсэн ном хэвлэлийг олон улсын номын сангийн DDC ангиллаар ангилан, номын сангийн техник ажиллагаа хийн каталогжуулж фонд, уншлагын танхимуудад хуваарилах
 • Шинэ номын мэдээллийг сар бүр гарган уншигчдын е-mail хаягаар илгээж, сургууль болон номын сангийн web-д байрлуулахын зэрэгцээ, мэдээллийн булан, самбарт гаргах, жагсаалт, брошур хэлбэрээр  сурталчлах.
 • Мэдээллийн   өдөрлөг,   цуврал   лекц,   уулзалт   ярилцлага, шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн зохион байгуулах.
 • Хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт явуулж, зөвлөгөө өгөх
 • Уншигчдын сонирхсон сэдвээр лавлагаа өгөх үйлчилгээ үзүүлэх
 • Ном солилцох үйлчилгээ явуулах
 • Монгол Улсын хууль, их хурлын тогтоол, засгийн газрын тогтоол, тогтмол хэвлэлийн өгүүллийн сэдэвчилсэн full text-ийн мэдээллээр үйлчлэх
 • Каталог картын сан зохион байгуулах, бүртгэн мэдээлэх ном зүйн бүртгэл хийх, номын жагсаалт гаргах
 • Багш нарын бүтээлийн сан зохион байгуулах зэрэг ажлыг энд хийж гүйцэтгэдэг

СУРГАЛТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ФОНД (103, 105) /Ажлын өдрүүдэд 8.30-19.00 цаг/


           Шинжлэх ухааны бүх салбарын орос, монгол хэл дээрх ном, сурах бичиг мөн ховор болон цөөн хувьтай ном хэвлэл энэ фондод хадгалагдаж байна. Шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн тогтмол   гаргаж фондоо сурталчлахын зэрэгцээ уншигчдад лавлагаа өгөх ажлыг хийж гүйцэтгэдэг. Оюутны үнэмлэх, үйлчилгээний карт, иргэний үнэмлэхийг үндэслэн 3-7 хоногоор гэрээр ном олгож үйлчилнэ. Тус фондыг номын санч А.Цэцэгээ, С.Одончимэг нар хариуцан ажиллаж байна.

СУРАХ БИЧГИЙН ФОНД (№104) /Ажлын өдрүүдэд 8.30-19.00 цаг/


            Монгол, орос хэл дээр хэвлэгдсэн шинжлэх ухааны бүх салбарын  сурах бичгээс бүрдсэн  фондтой. Шинэ болон сэдэвчилсэн номын үзэсгэлэн тогтмол гаргаж фондоо сурталчлахын зэрэгцээ сургуулийн багш, оюутан, ажилтан, ажилчдад уншигчийн болон оюутны үнэмлэх, иргэний үнэмлэхийг үндэслэн гэрээр ном олгох  үйлчилгээ үзүүлдэг. Тус фондыг номын санч Д. Алтансувд, Б. Түмэндэмбэрэл нар хариуцан ажиллаж байна.

УНШЛАГЫН ТАНХИМУУД (201, 202, 203)  /Ажлын өдрүүдэд 8.30-19.00 цаг/


             Уншлагын 3 танхим нь ХАА-н Төв номын сангийн 2 давхарт байрладаг. Тус уншлагын танхимууд нь ХААИС болон харьяа хүрээлэнгүүдийн  багш, оюутан, ажилтан, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудад нээлттэй-чөлөөт сонголтын хэлбэрээр үйлчилгээ явуулдаг. 200 уншигчийн суудалтай, 30.000 гаруй монгол, орос, англи хэл дээрх ном, тогтмол хэвлэлийн ойрын фондтой. Танхимд электрон каталогоос хайлт хийх зориулалт бүхий компьютерийг байрлуулсан бөгөөд утасгүй интернэт (WiFi) болон зөөврийн компьютер ашиглах, мөн E-book, CD book, CD бүтээл, CD сэтгүүл, эрдэм шинжилгээний бүтээлийн хураангуйг бүрэн эхээр үзэж, уншиж, ашиглах боломжтой.

ИНТЕРНЭТ ТАНХИМ (204) /Ажлын өдрүүдэд 8.30-17.30 цаг/


         Тус танхим нь эрдэмтэн багш, судлаач, оюутнуудад сүүлийн үеийн компьютерууд, техник хэрэгслээр үнэ төлбөргүй интернэтийн үйлчилгээ үзүүлдэг. Wi-Fi сүлжээ дэмждэг   гар утас, зөөврийн компьютер болон бусад зөөврийн төхөөрөмжүүдийг ашиглан номын   сангийн   Wi-Fi   сүлжээ   байгаа  аль ч орчинд интернэтэд холбогдох бүрэн боломжтой.   Интернэтээс олж авсан хэрэгцээтэй  мэдээллээ  хэвлүүлж  авах  мөн  CD  бичих, материал  сканнердах ламинатордах үйлчилгээг эндээс авч болно. Гадаадын цахим мэдээллийн сангуудыг ашиглах, хэрэгцээт мэдээллээ татан авч ашиглах боломжтой. Дараах мэдээллийн сангууд руу ХААИС-ийн сүлжээнээс шууд хандах боломжтой.

 1. www.springerprotocols.com 
 2. www.bioone.org
 3. www.link.springer.com
 4. www.oxfordreference.com
 5. www.jstor.org
 6.  www.oxfordmedicine.com
 7. www.oecd-ilibrary.org
 8. www.springeropen.com

САЛБАР НОМЫН САНГУУД 


      ЭДИЙН  ЗАСАГ БИЗНЕСИЙН  СУРГУУЛИЙН НОМЫН  САН Тус номын сан нь 2 фонд,  100 суудалтай уншлагын танхимаар ЭЗБС-ийн багш, оюутнуудад мэргэжлийн чиглэлийн  ном сурах бичгээр үйлчилж байна. Номын сангийн үйл ажиллагааг ахлах номын санч Ж. Бямбажав, номын санч Д. Жаргалсүрэн нар хариуцан ажилладаг. Номын фонд-1 (313) ЭЗБС-ийн 3-р давхарт байрладаг. Эдийн засаг, маркетинг, менежментийн үндсэн хичээлүүдийн ном, сурах бичгээс гадна орос, англи хэл дээрх ном, магистр, бакалаврын төгсөлтийн ажил, автореферат, CD болон үзүүлж сонсгох материал хадгалагдан ашиглагдаж байна. Номын фонд-2 (№314)  ЭЗБС-ийн 3-р давхарт байрладаг. Нягтлан бодох бүртгэл, статистик, компьютерийн үндсэн хичээлүүдийн ном сурах бичгүүдээс гадна монгол болон гадаад уран зохиол, 2000 оноос одоог хүртэлх тогтмол хэвлэл хадгалагдан ашиглагдаж байна.

МАЛ ЭМНЭЛГИЙН СУРГУУЛИЙН НОМЫН САН


        Тус сургуулийн номын сан  мэргэжлийн чиглэлийн  монгол, орос, англи хэл дээрх ном сурах бичиг, тогтмол хэвлэлээс бүрдсэн   фонд, 110 хүний суудалтай орчин үеийн техник, тоног төхөөрөмж бүхий нээлттэй-чөлөөт сонголттой номын сангаар сургуулийн багш, оюутнуудад үйлчилж байна Оюутнуудын чөлөөт цагаараа интернэт ашиглах, бие даалт, даалгавар, судалгааны ажил хийх, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжоор хангагдсан.  Үйл ажиллагаанд нь зориулагдсан  28 ширхэг компьютертэй. Номын сангийн үйл ажиллагааг Номын санч А. Лхамсүрэн, Г. Цэцэгсүрэн нар хариуцан ажиллаж байна.

ОЮУТНЫ БАЙРНЫ НОМЫН САН /Ажлын өдрүүдэд19.00-21.00 цаг/


       ХААИС-ийн оюутны III байрны 3 давхарт оюутны номын сан ажилладаг. Тус номын сан нь шинжлэх ухааны бүх салбарын монгол хэл дээрх ном, сурах бичгээр үйлчилдэг. Номын санч Ж. Бямбажав хариуцан ажилладаг.

ХААИС-ИЙН АРХИВЫН ФОНД 


          ХААИС-ийн архивт 1958 оноос өнөөг хүртэлх сургуулийн ректорын  тушаал, санхүүгийн баримт, сургалт болон сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүх баримт бичиг хадгалагддаг.   ХАА-н төв номын сангийн  № 103, Оюутны III байр 3-р давхарт байрладаг. Тус фондыг номын санч С.Одончимэг хариуцан ажилладаг.


ХААИС Тоон мэдээлэл

 • 1
  Байгуулагдсан он : 1958

 • 2
  Суралцагчид
  • Бакалавр оюутан: 5468
  • Магистрант оюутан: 2844
  • Докторант оюутан: 673
  • Хэлний бэлтгэл:
  • Гадаад оюутан:

 • 3
  Нийт багш, ажилтнууд
  • Үндсэн багш: 405
  • Цагийн багш:
  • Бусад багш ажилтнууд: