ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Нийтлэгч : Л.Бямбасүрэн
Огноо: 2022-01-07 11:11:39

ХААИС-ийн докторант Гантөмөр овогтой Ганзулын “Шаргалдуу лидэр (Sophora flavescens Soland.)-ийг тарималжуулах болон ургамал хамгаалалд ашиглах боломжийг судалсан дүн” сэдэвт доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон бүтээлийг хэлэлцэх Газар тариалан, байгалийн нөөцийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 10:00 цагт ХААИС-ийн захиргааны II байрны 201 тоот танхимд болно.

 

МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГУУЛЬ