Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульд нэмэлт элсэлт авна

Хөдөө аж ахуйн их сургуульд нэмэлт элсэлт авна

2015-08-11 17:30:54

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ИХ СУРГУУЛЬД
НЭМЭЛТ ЭЛСЭЛТ АВНА
 
 
Дараах хөтөлбөр, мэргэжлүүдээр 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ноос нэмэлт элсэлт авах бөгөөд хөтөлбөр, мэргэжлийн чиглэл тус бүрт харгалзах хичээлүүдийн аль нэгээр Элсэлтийн ерөнхий шалгалт (ЭЕШ) өгсөн байна.
 
Хөтөлбөрийн чиглэл
Мэргэжлийн чиглэл
Дараах хичээлүүдийн аль нэгээр ЭЕШ өгсөн байх
1
Биологи  
Агнуурын биологи
Хими, Биологи, Математик
2
Экологи
Экологи, байгаль хамгаалал
Хими, Биологи, Математик
3
Програм хангамж
Математик программ хангамж
Математик, Физик
4
Мэдээллийн систем
Мэдээллийн систем /Хөдөө аж ахуйн/
Математик, Физик
5
Химийн технологи
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хими технологи
Математик, Хими, Биолгои
6
Байгаль орчныг хамгаалах технологи
Байгаль орчны, хяналт үнэлгээ
Хими, Биологи, Математик
Байгаль орчны нөхөн сэргээлт
Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл
Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн үнэлгээ
7
Металл судлал, технологи
Металл судлал, технологи
Математик, Физик
8
Гидромеханик
Гидромеханик инженер
Математик, Физик
9
Хүнсний инженерчлэл
Үндэсний үйлдвэрлэлийн технологи
Математик, Физик
Мах сүүний үйлдвэрлэлийн технологи
Математик, Физик
         10
Бараа түүхий эдийн судлал, технологи
Бараа түүхий эдийн технологи
Хими, Биологи, Математик
Таваар судлал
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээ
         11
Архитектур
Ландшафтны архитектур
Математик, Хар зураг
12
Биотехнологи
ХАА-н биотехнологи
Хими, Биологи, Математик
13
Агрономи
Агрономи
Хими, Биологи, Математик
Усалгаатай газар тариалангийн агрономи
Жимс ногооны аж ахуйн агрономи
Селекци, үрийн аж ахуйн агрономи
Ногоон байгууламжийн агрономи
Тэжээл бэлчээр судлал
         14
Хөрс судлал, агрохими
Хөрс судлал, агрохими
Хими, Биологи, Математик
15
Газар тариалангийн аж ахуй
Газар тариалангаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй
Хими, Биологи, Математик
16
Зоо-инженер технологи
Зоо инженер
Хими, Биологи, Математик
17
Мал аж ахуй
Мал аж ахуйгаар мэргэшсэн фермерийн аж ахуй
Хими, Биологи, Математик
         18
Ойн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи
Ойн аж ахуйн инженер
Хими, Биологи, Математик
         19
Загас үржүүлэг, технологи
Загасны аж ахуйн технологи
Хими, Биологи, Математик
20
Аялал жуулчлал
Байгалийн аялал жуулчлал
Математик, Гадаад хэл
 
Нэмэлт элсэлт нь 2015 оны 08-р сарын 20-ны өдрөөс ХААИС-ийн хичээлийн төв байраны 202 тоотод явагдана.
 
Хаяг: Улаанбаатар хот, Зайсан - 17024
Факс: 976-11-341770,   976-11-341153            
Утас: 341592, 341630
E-mail: acad_pol@muls.edu.mn      

Web: http://www.muls.edu.mn


Онцлох мэдээ

Бусад мэдээлэл

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn