Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ НӨХЦЛӨӨР ЗОРЧИХ ОРНУУД

Д/д Орон Зорчих нөхцөл Хэлэлцээр
Иргэд визгүй зорчих орнууд
1 Беларусь 90 хүртэл хоног 2013.09.04
2 Гонконг 14 хүртэл хоног 1998.06.18
3 Гүрж 90 хүртэл хоног  
4 Израйль 30 хүртэл хоног 1996.03.12
5 Казахстан 90 хүртэл хоног 1994.12.02
6 Киргиз 90 хүртэл хоног 1999.12.04
7 Куба 30 хүртэл хоног 2001.10.08
8 Макао 90 хүртэл хоног 2004.07.03
9 Малайз 30 хүртэл хоног 1994.06.06
10 Сингапур 14 хүртэл хоног 1990.03.09
11 Украин* 90 хүртэл хоног/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ -
12 Филиппин 21 хүртэл хоног 1994.05.13
13 Хятад Дипломат, албан болон албаны зориулалттай Е паспорттай иргэд 30 хүртэл оног визгүй зорчино. 1989.03.30
14 Турк 30 хүртэл хоног 2013.10.10
15 Лаос 30 хүртэл хоног 2007.10.14
16 Tайланд 30 хүртэл хоног 2008.01.13
17 Серби 90 хүртэл хоног 2013.11.08
18 ОХУ 30 хүртэл хоног /2014.11.14-нээс хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ./ 2014.09.03
Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд
1 БНАСАУ 90 хүртэл хоног 1986.11.14
2 Болгар 30 хүртэл хоног 1982.12.25
3 Бразил 90 хүртэл хоног 2007.05.03
4 Вьетнам 90 хүртэл хоног 2000.01.07
5 Лаос 90 хүртэл хоног 1978.06.08
6 Мексик 90 хүртэл хоног 2001.11.09
7 Орос 90 хүртэл хоног 1995.04.05
8 Румын 30 хүртэл хоног 1974.10.14
9 Словак 90 хүртэл хоног 1992.06.26
10 БНСУ 30 хүртэл хоног 1991.10.23
11 Унгар 30 хүртэл хоног 1992.09.24
12 Чех 90 хүртэл хоног/зөвхөндипломатпаспорт/ 1992.06.26 
2011.07.29
13 Чили 90 хүртэл хоног 2003.09.25
14 Энэтхэг 90 хүртэл хоног 2005.12.23
15 Польш 90 хүртэл хоног 2011.06.29
16 Индонез 30 хүртэл хоног 2011.11.15
17 Кипр 90 хүртэл хоног 2011.03.30
18 Камбож 30 хүртэл хоног 2012.08.27
19 Бруней 14 хүртэл хоног 2013.07.01
20 Кувейт 90 хүртэл хоног 2013.04.16
21 Перу 90 хүртэл хоног 2013.04.30
22 ХБНГУ 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат паспорт/ 2013.05.08
23 Колумб 30 хүртэл хоног 2013.09.23
24 Франц 90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/ 2013.10.26
25 Мьянмар 30 хүртэл хоног 2013.11.18
26 Эстони 90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим (биометрийн) дипломат паспорт/ 2014.04.28
27 Итали 90 хүртэл хоног /2014.11.18-наас хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлнэ/ /зөвхөн дипломат паспорт/ 2014.07.14

Бусад хөнгөлөлт
1 АНУ Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно.  2001.07.06
АНУ-ын иргэд Монгол Улсад 90 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчино.
2 ИБУИНВУ Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. 2009.06.29
3 Япон Япон Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан. 2010.04.01-ээс эхлэн мөрдөнө.
4 ХБНГУ ХБНГУ-ын иргэдийг Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан. 2013.09.01-нээс эхлэн мөрдөнө.
5 Канад Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно.  2013.06.04
Канад УлсыниргэдийгМонгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар дангаараа гаргасан. 2014.01.01-ээс эхлэн
Бусад оронд визтэй зорчино

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn