Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Эрдэм шинжилгээтэй холбоотой дүрэм журам

 

Монгол Улсын Их хурлын тогтоол 
Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр баримтлах бодлого 
Засгийн газрын тогтоол 
Шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх тэргүүлэх чиглэл, цөм технологийн жагсаалт (2015-2021 он) 
Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл хэрэгжүүлэх журам 
Улсын төсвийн санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн эрдэм шинжилгээ, туршилт, зохион бүтээх ажлын үр дүнд бий болсон оюуны өмчийг өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх журам 
Эрдэм шинжилгээний байгууллагын дэргэд гарааны компани байгуулах журам 
Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын шагнал олгох журам 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын даргын захирамж 
Шилдэг залуу эрдэм шинжилгээний ажилтан, судлаачдад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн нэрэмжит шагнал олгох журам 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын Сайдын тушаал 
Шинжлэх ухаан, технологийн төсөл, сэдэвт ажлыг үнэлж, сонгон шалгаруулах аргачлал 
Докторын дараах судалгаанд сайдын нэрэмжит инновацийн тэтгэлэг олгох журам 
Залуу судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион  байгуулах, грант олгох журам 
“Хүрэл тогоот” эрдэм шинжилгээний бага хурлын биологи-хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээлийн эмхэтгэлд өгүүлэл бичих заавар 
Мал эмнэлэг, биотехнологийн чиглэлийн докторант болон докторын (Ph.D) эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээл шалгаруулах журам 
Магистрант, докторантад судалгааны тэтгэлэг олгох журам 
Эрдэм шинжилгээний ажилтныг аттестатчилах журам 
Эрдэм шинжилгээний ажилтны зэрэг дэвийн тодорхойлолт, нийтлэг шаардлага, шалгуур үзүүлэлт 
Шинжлэх ухааны оны шилдэг бүтээл шалгаруулах журам 
Магистрын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм 
Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм 
Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Захирлын тушаал 
ХААИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллаганы дүрэм 
Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн бүрэлдэхүүний сургууль, төрөлжсөн эрдмийн зөвлөлийн дүрэм 
Эрдмийн зөвлөлийн их танхимын ажиллах журам 
ХААИС-ийн судалгааны төсөл сонгон шалгаруулах, санхүүжүүлэх журам 
Профессорын багийн ажиллах журам 
ХААИС-ийн хүндэт профессор, доктор цол олгох журам 
Оны шилдэг технологи шалгаруулах журам 
Залуу судлаачдад докторын дараах судалгааны ажлын грант олгох журам 
Хөдөө аж ахуйн салбарын залуу судлаачдад инновацийн грант олгох журам 
Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлд тэтгэлэг олгох журам 
Бакалаврын оюутны эрдэм шинжилгээний ажлын журам 
Туршилтанд  амьтан  хэрэглэх ёс зүйн журам 
Туршилтанд амьтан хэрэглэх ёс зүйн хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам 
General instruction of writing the scientific papers to the “Mongolian Journal of Agricultural Sciences” 
 

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn