Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

ХААИС-ийн Профессорын багууд

Багийн нэр

Багийн ахлагчийн овог, нэр, Эрдмийн цол, зэрэг

Сургалт, судалгааны ажлын чиглэл

Бүрэлдэхүүний сургууль, харьяа эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн нэр

1

Халдваргүй өвчин судлал

П.Болормаа, ШУ-ны доктор, проф.

 

Халдваргүй оношлогоо, сэргийлэлт, технологи, эм бэлмэл

Мал эмнэлэг, биотехнологийн сургууль

2

Халдварт өвчин судлал

Ч.Тунгалаг, ШУ-ны доктор, дэд проф.

 

Халдварт өвчний оношлогооо, тандалт, эрүүлжүүлэлт

Мал эмнэлэг, биотехнологийн сургууль

3

Мал эмнэлгийн сайн үйлчилгээ

О.Уламбаяр, доктор, дэд профессор

 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нормчлол, эрх зүйн орчин, төлөвлөлт, чанар, үр дүн,

Малын эрүүл мэндийн хяналт, эрүүлжүүлэх ажлын төлөвлөлт

Мал эмнэлэг, биотехнологийн сургууль

4

Экологийн өөрчлөлт ба малын эрүүл мэнд

С.Бямбацогт, доктор, дэд проф.

 

Байгаль, цаг уурын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй малын өвчин, эмгэг, тэдгээрээс сэргээлэх арга

Мал эмнэлэг, биотехнологийн сургууль

5

Маркетинг, зах зээл

С.Бадарч, доктор, дэд проф.

ХАА-н маркетинг, зах зээл,

Бизнесийн маркетинг, Үйлчилгээний маркетинг

Жижиг, дунд бизнесийн маркетинг

Эдийн засаг, бизнесийн сургууль

6

ХАА-н бүтээмжийн удирдлага

Б.Баасансүх, доктор, дэд профессор

МАА-н салбарын бүтээмж, бүтээмж дээшлүүлэлт

Эдийн засаг, бизнесийн сургууль

7

ХАА-н салбарын эрсдлийн шинжилгээ

С.Хандсүрэн, доктор, дэд проф.

 

ХАА-н үйлдвэрлэлийн эрсдлийн шинжилгээ

ХАА-н үйлдвэрлэлийн үр ашиг, гөөцийн ашиглалт

Эдийн засаг, бизнесийн сургууль

8

ХАА-н бодлогын шинжилгээ

Н.Нямаа, доктор, дэд проф.

 

ХАА-н эдийн засаг, Малчин өрхийн нийгэм эдийн засаг,

Мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн үр ашиг,

Бүс нутгийн эдийн засаг

Эдийн засаг, бизнесийн сургууль

9

Хөрсний үржил шим ба газар тариалангийн тогтвортой менежмент

Б.Одгэрэл, доктор, дэд проф

 

Хөрс судлал, хөрсний үржил шим, түүнийг дээшлүүлэх арга зам,

Усалгаатай, усалгаагүй болон органик  газар тариалангийн технологи,

Таримлын стресс, зохиомол орчны судалгаа

Агробиологийн сургууль

10

Газар зохион байгуулалт

С.Сайнбаяр, доктор

 

Газар зохион байгуулалт

Агробиологийн сургууль

11

Таримал судлал

Л.Батмөнх, доктор, проф

ХАА-н төрөл бүрийн таримал судлал, Бизнес инкубатор, технологи бойжуулалт

Агробиологийн сургууль

12

Экологижсон технологи, машины менежмент

Б.Мөнхбат

Доктор, дэд профессор,

 

Машины менежмент, Таримлын тариалалт, хураалтын нөөц хэмнэх, экологижсон технологи, Бионүүрс, органик бордоо

Инженерийн сургууль

13

Цахилгаан техник

Р.Бүүвэйбаатар

доктор

Цахилгаан техник, хэрэглээ

Электроник

Инженерийн сургууль

/дадлагажигч проф. орон тоо сул/

14

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

Л.Чулуунбат,

доктор, проф

Машины хийц, зохион бүтээлт,

Машин үйлдвэрлэлийн технологи,

ХАА-н байгууламжийн экологид ээлтэй, нөөц хэмнэх хийц,

Ногоон технологи

Инженерийн сургууль

15

Газар тариалангийн техник, технологи

Ч.Бямбадорж,

Техникийн шинжлэх ухааны  доктор /ScD/, профессор

Газар тариалангийн машины хийц, ашиглалт, технологийн горим, сервис

Инженерийн сургууль

/дадлагажигч проф. орон тоо сул/

16

Зүтгэх хүчний машин

Г.Энхбаяр

доктор

Зүтгэх хүчний машин, дотоод шаталтын хөдөлгүүр, бүтээндэхүүний тээвэр, ложистик

Инженерийн сургууль

17

Бэлчээрийн экологи, хадлан судлал

Ж.Ундармаа, доктор, дэд проф

Бэлчээрийн экосистем, биологийн төрөл зүйлийн ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, үнэлгээ

 

Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль

/дадлагажигч проф. орон тоо сул/

18

Малын тэжээл-хадлан бэлчээр

Н.Тогтохбаяр,

Доктор (Sc.D), профессор

Бэлчээр тэжээлийн үнэлгээ, Бэлчээр, тэжээлийн нөөц, чанар, хангамж,

Мал амьтны тэжээллэг,

Бэлчээр ашиглалт, менежмент

Биологийн нөөцийн менежментийн сургууль

19

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn