Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөлмөр эрхлэлтийн зуучлагч бусад байгууллага


Ажлын байр хайх, бүртгэх, зуучлах үйлчилгээ, хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл хөтөлбөрүүд, ажил мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ, оюутан цагийн ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтын арга хэмжээ, хөдөлмөрийн харилцаа, судалгаа шинжилгээний ажил, статистик мэдээ, ажил мэргэжлийн тодорхойлолт, хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжууд гэх мэт хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой мэдээллийг  дараах вэб сайтуудаас авах боломжтой.

  1. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
  2. Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газар

 

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас:976-75107777, 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn