Хөдөө аж ахуйн их сургууль

Хөдөө аж ахуйн их сургуульХөдөө аж ахуйн их сургууль

- banner1
Монгол Улсад ХАА-н зохистой дадлыг хэрэгжүүлсэнээр хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлыг шийдвэрлэж чадна
2017-09-26 11:11:46

link Дэлгэрэнгүй........

Видео
Онлайн мэдээллийн сангууд
Инноваци, бизнес хөгжлийн төв
СТАТИСТИКИЙН ЭМХЭТГЭЛ-2016
Тэтгэлэг

Calendar

17024 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Зайсан

Утас: 976-11-341377 Факс: 976-11-341770 И-мэйл: info@muls.edu.mn, admin@muls.edu.mn