Хэрэглэгчийн мэдээлэл
самбуу отгонжаргал Дадлагажигч багш
1. “Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл-GAFSP, World bank, FAO” Б.Мандах, Д.Ганбат 2016 он
“Үхрийн эрчимжсэн аж ахуйд үзүүлэх мал эмнэлгийн үйлчилгээг сайжруулах боломж” JICA олон улсын байгууллага төсөл С.Ганбат, П.Эрдэнэтогтох 2017 он
“Хөдөө аж ахуйн маркетинг төсөл-GAFSP, World bank, FAO” Б.Мандах, Д.Ганбат 2017 он
1. С.Март "ДААВРЫН БЭЛДМЭЛ АШИГЛАН ОЛОН ӨНДГӨН ЭС ГАДАГШЛУУЛСАН АЖЛЫН ДҮНГЭЭС" төгсөлтийн ажил
“Some factors affecting the embryo recovery in sheep” Otgonjargal S. Suhee and Tsengel, аучно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. Аграрная наука - сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии, международная научно-техническая конференция (2016; Минск)
Otgonjargal S. and Erdenetogtokh P. “Үнээний нөхөн үржихүйн эмгэг дүрс оношилгооны багаж оношилсон дүнгээс”. Bovine practice ultrasonography has become an important tool for evaluating the female reproductive system. Symposium on the technical transfer of veterinary clinical science. Ulaanbaatar 2016
Otgonjargal S., Tuguldur G., Erdenetogtokh P., and Ganbat S. “Some experimental results on AI in cows in accordance with their estrus time interval” Хүрэл тогоот Биологи –Хөдөө аж ахуйн салбар. Ulaanbaatar, 2017
Otgonjargal S. and Ganbat S. “The result of transfer of frozen embryos imported in native Mongolian cattle” Наран мандах сан, Мал эмнэлэг, Биотехнологи. Ulaanbaatar, 2016
Otgonjargal S., Erdenetogtokh P., Davgajamts and Ganbat S. “Result of in vitro fertilization of bovine oocyte”. Наран мандах сан, Мал эмнэлэг, Биотехнологи. Ulaanbaatar, 2016
“Нөхөн үржихүйн биотехнолгийн дэвшилт арга" Биотехнологи хөгжил ба генетик нөөцийн ашиглалт хурал 2018 он
“Малын өндгөн эс In vitro орчинд үр тогтооход астаксантин бодисын нөлөө “Биотехнологи хөгжил ба генетик нөөцийн ашиглалт” хурал 2018 он
1. “Үнээнд цагийн зохицуулгатай зохиомол хээлтүүлэг хийсэн үр дүнгээс” Хүрэл тогоот Биологи –Хөдөө аж ахуйн салбар. Ulaanbaatar, 2017 Tuguldur G., Erdenetogtokh P., and Ganbat S
“Үнээний нөхөн үржихүйн эмгэгийг дүрс оношлогооны багажаар шинжилсэн дүнгээс”
1. Үнээний нөхөн үржихүйн эмгэгийг хэт авиан багажаар шинжилсэн дүнгээс, П.Эрдэнэтогтох, С.Отгонжаргал. “Халдваргүй өвчний тулгамдсан асуудлууд, оношилгооны ур чадвар хөгжүүлэх” Олон улсын симпозиум, 2016 он
1. “Үнээний ооцитыг in vitro орчинд үр тогтоосон ажлын үр дүн” П.Эрдэнэтогтох, Отгонжаргал. “Д.Нармандах сан”-гийн нэрэмжит эрдэм шинжилгээний шилдэг бүтээлийн шалгаруулалт. 2016 он
1. “Үнээнд цагийн зохицуулгатай зохиомол хээлтүүлэг хийсэн үр дүнгээс” Хүрэл тогоот Биологи –Хөдөө аж ахуйн салбар. Ulaanbaatar, 2017 Tuguldur G., Erdenetogtokh P., and Ganbat S
“Нөхөн үржихүйн биотехнолгийн дэвшилт арга" Биотехнологи хөгжил ба генетик нөөцийн ашиглалт хурал 2018 он
“Малын өндгөн эс In vitro орчинд үр тогтооход астаксантин бодисын нөлөө “Биотехнологи хөгжил ба генетик нөөцийн ашиглалт” хурал 2018 он
“Мал эмнэлгийн толь бичиг, Англи-Монгол-Япон, Монгол-англи-Япон”, ху-466, 2016 он. С.Отгонжаргал ба бусад
1. “Сарлагийн аж ахуйд үржлийн ажил, үйлчилгээ явуулах удирдамж”, Ё.Загдсүрэн, Д.Ганбат, ху-40, 2016 он, Монгол
1. “Бог малын үржүүлгийн бүтэц, зохион байгуулалт” Б.Мандах, 2017 он, ху-40 Монгол
1. “Хуц, Ухна, Бух шилж бойжуулах үржилд ашиглах арга” Б.Мандах, ху-18, 2017 он, Монгол
1) “Онош судлал I” DIA318 хичээлийн 16 цаг лекц
2) “Онош судлал II” DIA318 хичээлийн 16 цаг лекц
3) “Нөхөн үржихүйн эмгэг” BBR410 хичээлийн 16 цаг лекц
1. Нөхөн үржихүйн багц 2 –Rep307 16- лекц, 2017 он
1) “Онош судлал I” DIA318 хичээлийн 32 цаг дадлага
2) “Онош судлал II” DIA318 хичээлийн 32 цаг дадлага
3) “Нөхөн үржихүйн эмгэг” BBR410 хичээлийн 32 цаг дадлага
4) “Мал үржүүлэг, Нөхөн үржихүйн биотехнологийн үндэс” REP307 багцийн хичээлийн 32 цаг дадлага
1. Нөхөн үржихүйн багц 2 –Rep307 дадлага, семинар хичээл -8, 2017 он
1) “Онош судлал I” DIA318 хичээлийн бие даалт
2) “Онош судлал II” DIA318 хичээлийн бие даалт
3) “Нөхөн үржихүйн эмгэг” BBR410 хичээлийн бие даалт
4) “Мал үржүүлэг, Нөхөн үржихүйн биотехнологийн үндэс” REP307 багцийн хичээлийн бие даалт
1. Нөхөн үржихүйн багц 2 –Rep307 бие даалт, 2017 он
1) “Онош судлал I” DIA318 хичээл
2) “Онош судлал II” DIA319 хичээл
3) “Нөхөн үржихүйн эмгэг” BBR410 хичээл
4) “Мал үржүүлэг, Нөхөн үржихүйн биотехнологийн үндэс” REP307 багцийн хичээл
1. Google classroom-д Нөхөн үржихүйн багц 2 –Rep307 16 лекц, дадлага-8, бие даалт, тест 40 ширхэг, 2017 он
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.