Хэрэглэгчийн мэдээлэл
баянжаргал оюунбилэг Дадлагажигч багш
Суурь боловсролын төвийн эрдэм шинжилгээний эмхтгэл
Дээд боловсрол сэтгүүл-2018, Биеийн тамир, спортын онол, арга зүй сэтгүүл-2015-2018, Монголын хөдөө сонин-2015-2018
Судалгааны чиглэл болон зааж буй хичээлтэй холбоотойгоор дотоод, гадаад сургуулийн хэмжээнд илтгэл хэлэлцүүлж өгүүлэл хэвлүүлсэн болно.
Орчин үеийн боловсролын бодлого, менежмент олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал МУБИС-2017 он, Орчин үеийн боловсролын үнэлгээ, чанар олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал МУБИС-2018 он,
Хүрэлтогоот-2018. Газар зүй, геологийн салбарын залуу эрдэмтэн судлаачдын бүтээл
Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс хичээлийн ном 2018
Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс хичээлийн агуулага, сургалтанд ашиглах зорилгоор Л.Сосорбарам, Д.Эрдэнэбаатар нартай хамтран хэвлүүлсэн.
Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс хичээлтэй холбогдолтой гарын авлага, самбар, үзүүлэн хичээл, зөвлөмж
Сүүлийн үеийн судалгаа, тоо баримт болон мэргэжлийн хөтөлбөрт уялдуулан шинэчлэн боловсруулсан болно.
Тухайн хичээлийн сэдвүүдэд шинэчлэлт хийж батлуулсан. Мөн мэргэжлийн ангиудын онцлогт тохируулан харьцуулсан сэдэв оруулсан болно.
Бие даалтын хичээлийн удирдамж батлуулж дүгнэдэг болно. /илтгэл, реферат/
Хичээлийн лекц, семинарыг бүрэн хөрвүүлсэн. Гамшгаас хамгаалах менежмент 2018 он
Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс хичээлийн лекц, семинар, бие даалтын сэдвүүдийг шинэчлэн боловсруулж батлуулсан болно. Салбар сургуулийн мэргэжлийн ангийн онцлогт тохируулан оруулсан болно. 2017 он
Инженер технологийн сургуулийн Инженер механик хөтөлбөр, Эдийн засаг бизнесийн сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэл хөтөлбөр.
Агро-Экологийн сургуулийн нэг мэргэжлийн хөтөлбөрийг дотоодын магадланд оруулахад хичээлийн хөтөлбөр өгч оруулсан болно. 2018 он мөн мэргэжлийн хөтөлбөрүүд магадланд ороход бүх хөтөлбөрт хичээлийн стандарт төлөвлөгөөг өгч оролцуулдаг болно.
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.