Хэрэглэгчийн мэдээлэл
сайннохой цэнд-аюуш Дадлагажигч багш
Maл эмнэлгийн клиникийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх арга механизмыг тогтоох судалгаа” - Шинжлэх ухаан технологийн сан  ‘’Малын тэсвэрт чанарыг дээшлүүлэх, дархлаа тэтгэх, мах сүүнийы гарц нэмэгдүүлэх шинэ бэлдмэлийн технологи, малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд эмийн үлдэгдэл шалгах арга аргачлал’’ - Шинжлэх ухаан технологийн сан
2018 оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал
монголд зохиогдсонд 2 / Японд 2
Монгол- Англи- Япон толь бичиг
Халдваргүй өвчний чиглэлээр хийх сургалтын хээрийн дадлагын удирдамж хөтөлбөр
бодис солилцоо болон онош судлалын зарим хичээлийн иж бүрдэл
бодис солилцоо болон онош судлалын зарим хичээл
бодис солилцооны эмгэг, эндемик өвчин
Лекц болон дадлага
бүх хичээлээ жил бүр сайжруулдагв / халдваргүй өвчин судлалын хээрийн дадлага болон уг хичээлийн лекц, дадлага/
twinning program
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.