Хэрэглэгчийн мэдээлэл
нямсүрэн очирхүү Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
Япон улсын Хоккайдо их сургуульд 2017 онд докторын зэрэг хамгаалсан. Сэдэв: Epidemiological and immunological study for intractable infectious diseases
-----------1). Ochirkhuu N, Konnai S, Mingala CN, Okagawa T, Villanueva M, Pilapil FM, Murata S, Ohashi K. Molecular epidemiological survey and genetic analysis of vector-borne infections of cattle in Luzon island, the Philippines. Vet. Parasitol. 212:161-167, 2015. ----------------2). Ochirkhuu N, Konnai S, Odbileg R, Murata S, and Ohashi K. A preliminary survey of the seroprevalence of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis in Mongolian cattle. Jpn. J. Vet. Res. 63: 191-194, 2015. --------------3). Ochirkhuu N, Konnai S, Odbileg R, Nishimori A, Okagawa T, Murata S, and Ohashi K. Detection of bovine leukemia virus and identification of its genotype in Mongolian cattle. Arch. Virol. 161: 985-991, 2016. --------------4). Ochirkhuu N, Konnai S, Odbileg R, Odzaya B, Gansukh S, Murata S, and Ohashi K. Molecular detection and characterization of bovine viral diarrhea virus in Mongolian cattle and yaks. Arch. Virol. 161: 2279-2283, 2016. ----------------5). Ochirkhuu N, Konnai S, Odbileg R, Murata S, and Ohashi K. Molecular epidemiological survey and genetic characterization of Anaplasma species in Mongolian livestock. Vector Borne. Zoonotic Dis. 17: 539-549, 2017. ------------------6). Ochirkhuu N, Konnai S, Odbileg R, Murata S, and Ohashi K. Molecular epidemiological survey and genetic characterization of ovine gammaherpesvirus-2 in Mongolian livestock. J. Vet. Med. Sci. 10.1292, 2017. -------------------7). Sharav T, Konnai S, Ochirkhuu N, Ts EO, Mekata H, Sakoda Y, Umemura T, Murata S, Chultemdorj T, Ohashi K. Detection and molecular characterization of equine infectious anemia virus in Mongolian horses. J. Vet. Med. Sci. doi: 10.1292, 2017.
1). Н.Очирхүү, А.Алтанхараацай. Талхны үйлдвэрийн бичил орчинд мөөгөнцөр тодорхойлсон ажлын дүнгээс. МЭБС-ийн Эрдмийн бичиг, 2012. -------------------2). Г.Дэлгэрзул, Ц. Ундрахбаяр, Н.Очирхүү, Р.Одбилэг болон бусад. Төвийн бүсийн үхрийн вируст диарей өвчнийг тандан судалж , үүсгэгчийг илрүүлсэн дүн. МЭС-ийн Эрдмийн бичиг, 2017. ------------------------3). Н.Очирхүү, С.Коннай, Р.Одбилэг, Ш. Мурата, К.Охаши. Монгол орны үхэр сүргээс лейкоз өвчний өвчний үүсгэгчийг илрүүлж удамзүйн анализ хийсэн ажлын дүн. МЭС-ийн эрдмийн бичиг, 2017. -------------------------4). Ш.Түмэнжаргал, Н.Очирхүү, С.Коннай, Ч.Тунгалаг болон бусад. Адууны халдварт цус багадах өвчний үүсгэгчийг илрүүсэн дүнгээс. МЭС-ийн эрдмийн бичиг, 2017.
------------------------1).Н. Очирхүү, С.Бүрэнжаргал, Б.Энхтөр. Мал эмнэлгийн боловсон хүчний хүрэлцээ, хангамж. Монголын мал эмнэлэг сэтгүүл, 2009. --------------------2). Н. Очирхүү, С.Бүрэнжаргал, Б.Энхтөр. Мал эмнэлгийн үйлчилгээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх асуудал, Дорнод аймаг. Багш шавийн уулзалтын бүтээл, 2010.
Олон улсын 11, Дотоодын 9 нийт 20 удаа илтгэл хэлэлцүүлсэн байна.
---------------1). Ochirkhuu N. Molecular epidemiological survey of vector-borne infections of cattle in the Philippines. 157th meeting of the Japanese Society of Veterinary Science. Sapporo, Hokkaido University, Japan, 2014. -------------------2). Ochirkhuu N. Molecular epidemiological survey of tick-borne infections of cattle in the Philippines. The 2nd Sapporo Summer Seminar for One Health. Sapporo, Hokkaido University, Japan, 2014. --------------------3). Ochirkhuu N. Molecular epidemiological survey of bovine leukemia virus infection in Mongolian cattle. The 46th Summer Symposium of Hokkaido Branch, the Japanese Society for Virology. Date-Hokkaido, Japan, 2015. Ochirkhuu N. The first molecular epidemiological study of bovine leukemia virus infection in Mongolian cattle. 158th meeting of the Japanese Society of Veterinary Science. Aomori, Kitasato University, Japan, 2015. ------------------------4). Ochirkhuu N. Molecular epidemiological study of BLV and BVDV infection in cattle of Mongolia. The 3th Sapporo Summer Seminar for One Health. Sapporo, Hokkaido University, Japan, 2015. --------------------------5). Ochirkhuu N. Study on epidemiological and immunological research for intractable infectious diseases in livestock. 37th Leading progress. Sapporo, Hokkaido University, Japan, 2015. ----------------------6). Ochirkhuu N. Epidemiological survey of infectious diseases in livestock. Year-End research presentation for the academic year 2015. Hokkaido University, Japan, 2015. ---------------------------7). Ochirkhuu N. Molecular detection and characterization of bovine viral diarrhea virus in Mongolian cattle and yaks. 159th meeting of the Japanese Society of Veterinary Science. Fujisawa, Nihon University, Japan, 2016. ---------------------------8). Ochirkhuu N. Molecular detection and genetic identification of Anaplasma species in Mongolian livestock. The 4th Sapporo Summer Seminar for One Health. Sapporo, Hokkaido University, Japan, 2016. ------------------------9). Ochirkhuu N. Study on epidemiological and immunological research for intractable infectious diseases in livestock. The research introduction and experience sharing. Science city, Philippine Carabao Center, Philippines, 2016. ------------------------------10). Ochirkhuu N. Epidemiological survey of infectious diseases in Mongolian livestock. Year-End research presentation for the academic year 2016. Hokkaido University, Japan, 2016. ---------------------------11). Ochirkhuu N. Study on epidemiological and immunological research for intractable infectious diseases in livestock. 42th Leading progress. Hokkaido University, Japan, 2016.
-------------------1). Н.Очирхүү. Мал эмнэлгийн үйлчилгээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх асуудал. Багш шавийн уулзалт-Онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. Дорнод аймгийн ХХААЖДҮГ, 2010. -------------------2). Н.Очирхүү. Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээний чанар мах үйлдвэрлэлд нөлөлөх нь. Махны хяналтын сургалтын өнөөгийн байдал сэдэвт онол үйлдвэрлэлийн бага хурал. ХААИС-МЭБС, Улаанбаатар, 2012. -----------------------3). Н.Очирхүү. Монгол орны мал, амьтдад тархсан хянахад төвөгтэй халдварт өвчнүүдийн молекул эпидемиологийн судалгаа. Хүнсний аюулгүй байдал” эрдэм шинжилгээний хурал. ХХААХҮЯ, Улаанбаатар, 2017.
--------------------1). Н.Очирхүү. Мал эмнэлгийн нэгжийн үйл ажиллагааг сайжруулах. Магистр, докторын эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар, ХААИС-МЭБС, 2008. ------------------------2). Н.Очирхүү. Мал эмнэлгийн боловсон хүчний хангамж хүрэлцээ. Магистр, докторын эрдэм шинжилгээний хурал. Улаанбаатар, ХААИС-МЭБС, 2009. ------------------------3). Н.Очирхүү. Мал эмнэлгийн албаны хөгжил. Магистрантын судалгааны семинар. Улаанбаатар, ХААИС-МЭБС, 2009. -------------------4). Ochirkhuu N. Current situation of veterinary service in Mongolia. The first symposium for research students from internatonal veterinary schools. Ulaanbaatar, MSUA-SVMB, 2011. ---------------------5). Н.Очирхүү. Мал амьтны зарим халдварт өвчний молекул эпидемиологийн судалгаа. ХААИС-ийн МЭС-ийн 75 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал. Чингис зочид буудал, Улаанбаатар, 2017. ------------------------6). Ochirkhuu N. Molecular epidemiological survey of some infectious diseases in Mongolian livestock. MUSL, Ulaanbaatar, 2017.
Epidemiological and immunological study for intractable infectious diseases /Докторын диссертаци, Англи хэлээр/
Монгол улсын мал эмнэлгийн албаны хөгжил, цаашдийн чиг хандлага /Магистрын ажил, Монгол хэлээр/
Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийн лекцийн иж бүрдэл
Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийн семинарын хичээлийн иж бүрдэл
Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийн бие даалтын хичээлийн иж бүрдэл
Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийн Е-хичээлийн иж бүрдэл
Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийн Е-хичээлийн иж бүрдэл
Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийн Е-хичээлийн иж бүрдэл
Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийн доктор (Ph.D) хөтөлбөр шинэчлэн сайжруулсан
Хүнсний микробиологи хичээлийн доктор (Ph.D) хөтөлбөр шинэчлэн сайжруулсан
Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийн мэргэжлийн магистрын хөтөлбөр шинэчлэн сайжруулсан
Хүнсний микробиологи хичээлийн шинжлэх ухааны болон мэргэжлийн магистрын хөтөлбөр шинэчлэн сайжруулсан
Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийн хөтөлбөр шинэчлэн сайжруулсан
Мэргэжил судлал багц хичээлийн хөтөлбөр шинэчлэн сайжруулсан
Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийг докторын шатанд заадаг.
Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийг магистрын шатанд заадаг.
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.