Хэрэглэгчийн мэдээлэл
хандсүрэн сүнжидмаа Багш
Нэгдүгээр курсын оюутнуудын англи хэлний мэдлэгийн түвшний харьцуулсан судалгаа 2018
МУБИС Гадаад хэл заах арга зүй сэтгүүл
ХААИС-СБТ, Хангай дээд сургууль
Өнөөгийн оюутны сэтгэл зүйн онцлого 2018
HUM101,HUM102
HUM101. HUM102
HUM101,HUM102
HUM101,HUM102
HUM101,HUM102
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.