Хэрэглэгчийн мэдээлэл
батаа баяртогтох Дадлагажигч багш
 ’Maл эмнэлгийн клиникийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх арга механизмыг тогтоох судалгаа” - Шинжлэх ухаан технологийн сан  ‘’Малын тэсвэрт чанарыг дээшлүүлэх, дархлаа тэтгэх, мах сүүнийы гарц нэмэгдүүлэх шинэ бэлдмэлийн технологи, малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд эмийн үлдэгдэл шалгах арга аргачлал’’ - Шинжлэх ухаан технологийн сан
Дорноговь аймгийн уул уурхай, хайгуул олборлолтын бүс орчимд бэлчээрлэж буй мал, амьтны эд, эрхтэн дэх хар тугалганы агууламжийг тодорхойлсон дүнгээс Говийн бүсийн уул уурхайн, хайгуул олборлолтын бүс орчимд бэлчээрлэж буй мал, амьтны эд, эрхтэн дэх хүнд металлын агууламжийг тодорхойлсон судалгааны дүнгээс
Дорноговь аймгийн уул уурхай, хайгуул олборлолтын бүс орчимд бэлчээрлэж буй мал, амьтны эд, эрхтэн дэх хар тугалганы агууламжийг тодорхойлсон дүнгээс
Дорноговь аймгийн уул уурхай, хайгуул олборлолтын бүс орчимд бэлчээрлэж буй мал, амьтны эд, эрхтэн дэх хар тугалганы агууламжийг тодорхойлсон дүнгээс
Оношлох эрдэм, малчин сэтгүүл
ХААИС
Англи-Монгол-Япон толь бичиг
Англи-Монгол-Япон толь бичиг
Халдваргүй өвчний чиглэлээр хийх хээрийн дадлагын удирдамж, хөтөлбөр
Халдваргүй өвчний чиглэлээр
Халдваргүй өвчний лекц
халдваргүй өвчний чиглэл
видео, кейс, бодлого
лекц, дадлага
Халдваргүй өвчин хичээлийн хээрийн дадлага болонлЛекц, дадлагын хичээлийн стандарт хөтөлбөр.
Twining Хөтөлбөр
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.