Хэрэглэгчийн мэдээлэл
дугар дэлгэрмөрөн Тэнхмийн эрхлэгч
Хамгаалсан сэдэв: Mechanism of 5-HT outflow from chemoreceptor cells in the chicken thoracic aorta
МАЛЫН ТЭСВЭРТ ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, ДАРХЛАА ТЭТГЭХ, МАХ СҮҮНИЙ ГАРЦ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ШИНЭ БЭЛДМЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, МАЛЫН ГАРАЛТАЙ ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ЭМИЙН ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ АРГА АРГАЧЛАЛ, ЖИШИГ ЛАБОРАТОРИ”- сэдэвт ШУТ-ийн төсөл, 2017-2019
Малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн дэх эмийн үлдэгдлийн судалгаа
№ Сэдвийн нэр Оюутны нэр Анги Хамгаалсан он 1 Нийлмэл найрлага бүхий биологийн идэвхт бэлдмэлийн технологи боловсруулан, үр дүнг туршсан нь Н. Бямбасүрэн МЭБС-МЭЭЗ 2009 2 Цахлай өвчний эсрэг хэрэглэх ханаагүй тосны хүчил суурьтай тосон түрхлэгийн технологи боловсруулан, үр дүнг туршсан нь П. Уянга МЭБС-МЭЭЗ 2009 3 Эцэж, турсан малыг тэнхрүүлэх үйлчлэлтэй эмийн бэлдмэл боловсруулан, үр дүнг туршсан нь Б. Оюун-Эрдэнэ МЭБС-МЭЭЗ 2010 4 Мал эмнэлгийн эм зүйн зохион байгуулалт, түүний өнөөгийн асуудал Б. Мөнгөнцэцэг МЭБС-МЭЭЗ 2010 5. Малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнд эмийн үлдэгдэл шинжлэх арга зүйн судалгаа, 2018
1. Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichii O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K. Hydrogen sulfide activates TRPA1 and releases 5-HT from epitheliod cells of the chicken thoracic aorta. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2016 Sep;187:43-9. doi: 10.1016/j.cbpc.2016.05.004. Epub 2016 May 13. 2. Delgermurun D, Ito S, Ohta T, Yamaguchi S, Otsuguro K. Endogenous 5-HT outflow from chicken aorta by 5-HT uptake inhibitors and amphetamine derivatives. J Vet Med Sci. 2016 Jan;78(1):71-6. doi: 10.1292/jvms.15-0146. Epub 2015 Aug 29. PMID:26321443
1. Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichii O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K. Hydrogen sulfide activates TRPA1 and releases 5-HT from epitheliod cells of the chicken thoracic aorta. Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2016 Sep;187:43-9. doi: 10.1016/j.cbpc.2016.05.004. Epub 2016 May 13. 2. Delgermurun D, Ito S, Ohta T, Yamaguchi S, Otsuguro K. Endogenous 5-HT outflow from chicken aorta by 5-HT uptake inhibitors and amphetamine derivatives. J Vet Med Sci. 2016 Jan;78(1):71-6. doi: 10.1292/jvms.15-0146. Epub 2015 Aug 29. PMID:26321443
Зүүн гарын гоёо /Cynomorium songaricum/-ны хорон чанар, химийн нэгдлийг судалсан дүн Магистрант, докторантын гилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний нэгдсэн бага хурлын илтгэлийн хураангуй. 2014, 9-13 П. Болормаа Г. Уудамсайхан Зүүн гарын гоёо /Cynomorium songaricum/-хими, фармакологийн судалгаа Эрдмийн бичиг. Мал эмнэлгийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2014, 97-105 П. Болормаа Г. Уудамсайхан Зүүн гарын гоёо /Cynomorium songaricum/-хими, фармакологийн судалгаа Эрдмийн бичиг 2016. ХААИС. МЭС. П. Болормаа Г. Уудамсайхан Hydrogen sulfide activates TRPA1 and releases 5-HT from epitheliod cells of the chicken thoracic aorta Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2016 Sep;187:43-9. doi: 10.1016/j.cbpc.2016.05.004. Epub 2016 May 13. Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichii O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K. Endogenous 5-HT outflow from chicken aorta by 5-HT uptake inhibitors and amphetamine derivatives J Vet Med Sci. 2016 Jan;78(1):71-6. doi: 10.1292/jvms.15-0146. Epub 2015 Aug 29. PMID:26321443 Delgermurun D, Ito S, Ohta T, Yamaguchi S, Otsuguro K. Effect of H2S on 5-HT release from the glomus cells in the chicken thoracic aorta SASSOH, 2015, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Releases of 5-HT from the from the glomus cells in the chicken thoracic aorta SASSOH, 2016, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Hydrogen sulfide activates TRPA1 and releases 5-HT from epitheliod cells of the chicken thoracic aorta Symposium of Pharmacology, 2015, 2016 Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Монгол орны зарим нутаг дэвсгэр дэх малын өвчний гаралт, тархалтын мэдээллийг GIS программ ашиглан илэрхийлсэн нь Symposium of Toxicology, 2016 П. Болормаа1, Б. Батбилэг2, Д. Дэлгэрмөрөн1 Холбоолж, Бор нуурын давсны хорон чанарын судалгаа Оношлох эрдэм дэвшилтэт арга. УМЭАЦТЛ-ын 75 жилийн ойн сэтгүүл Л. Оюун-Эрдэнэ1, Ц. Чимгээ2, П. Болормаа1, С. Цэрэнчимэд3 Д. Дэлгэрмөрөн1
Зүүн гарын гоёо /Cynomorium songaricum/-ны хорон чанар, химийн нэгдлийг судалсан дүн Магистрант, докторантын гилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний нэгдсэн бага хурлын илтгэлийн хураангуй. 2014, 9-13 П. Болормаа Г. Уудамсайхан Зүүн гарын гоёо /Cynomorium songaricum/-хими, фармакологийн судалгаа Эрдмийн бичиг. Мал эмнэлгийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2014, 97-105 П. Болормаа Г. Уудамсайхан Зүүн гарын гоёо /Cynomorium songaricum/-хими, фармакологийн судалгаа Эрдмийн бичиг 2016. ХААИС. МЭС. П. Болормаа Г. Уудамсайхан Hydrogen sulfide activates TRPA1 and releases 5-HT from epitheliod cells of the chicken thoracic aorta Comp Biochem Physiol C Toxicol Pharmacol. 2016 Sep;187:43-9. doi: 10.1016/j.cbpc.2016.05.004. Epub 2016 May 13. Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichii O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K. Endogenous 5-HT outflow from chicken aorta by 5-HT uptake inhibitors and amphetamine derivatives J Vet Med Sci. 2016 Jan;78(1):71-6. doi: 10.1292/jvms.15-0146. Epub 2015 Aug 29. PMID:26321443 Delgermurun D, Ito S, Ohta T, Yamaguchi S, Otsuguro K. Effect of H2S on 5-HT release from the glomus cells in the chicken thoracic aorta SASSOH, 2015, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Releases of 5-HT from the from the glomus cells in the chicken thoracic aorta SASSOH, 2016, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Hydrogen sulfide activates TRPA1 and releases 5-HT from epitheliod cells of the chicken thoracic aorta Symposium of Pharmacology, 2015, 2016 Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Монгол орны зарим нутаг дэвсгэр дэх малын өвчний гаралт, тархалтын мэдээллийг GIS программ ашиглан илэрхийлсэн нь Symposium of Toxicology, 2016 П. Болормаа1, Б. Батбилэг2, Д. Дэлгэрмөрөн1 Холбоолж, Бор нуурын давсны хорон чанарын судалгаа Оношлох эрдэм дэвшилтэт арга. УМЭАЦТЛ-ын 75 жилийн ойн сэтгүүл Л. Оюун-Эрдэнэ1, Ц. Чимгээ2, П. Болормаа1, С. Цэрэнчимэд3 Д. Дэлгэрмөрөн1
Effect of H2S on 5-HT release from the glomus cells in the chicken thoracic aorta SASSOH, 2015, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Releases of 5-HT from the glomus cells in the chicken thoracic aorta SASSOH, 2016, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Hydrogen sulfide activates TRPA1 and releases 5-HT from epitheliod cells of the chicken thoracic aorta Symposium of Pharmacology, 2015, 2016, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Endogenous 5-HT outflow from chicken aorta by 5-HT uptake inhibitors and amphetamine derivatives Symposium of Veterinary medical science 2016, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ito S, Otsuguro K H2S releases 5-Ht from chicken thoracic aorta chemoreceptor cells via the activation of TRPA1 New generation towards agricultural sustainable development, 2016, 118 15 Delgermurun D, Yamaguchi S, Bolormaa P, Ito S, Otsuguro K Малын эмийн санд тавигдах шаардлага, эмийг жороор олгох ба зохистой хэрэглээний асуудал Малын эмийн бодлого, судалгаа, шинноваци, зохистой хэрэглээ. Шинжлэх ухаан-үлдвэрлэлийн бага хурлын хөтөлбөр, 2018 А. Гомбожав П. Болормаа Д. Дэлгэрмөрөн
Effect of H2S on 5-HT release from the glomus cells in the chicken thoracic aorta SASSOH, 2015, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Releases of 5-HT from the glomus cells in the chicken thoracic aorta SASSOH, 2016, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Hydrogen sulfide activates TRPA1 and releases 5-HT from epitheliod cells of the chicken thoracic aorta Symposium of Pharmacology, 2015, 2016, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ichi O, Kon Y, Ito S, Otsuguro K Endogenous 5-HT outflow from chicken aorta by 5-HT uptake inhibitors and amphetamine derivatives Symposium of Veterinary medical science 2016, Japan Delgermurun D, Yamaguchi S, Ito S, Otsuguro K
Малын эмийн санд тавигдах шаардлага, эмийг жороор олгох ба зохистой хэрэглээний асуудал Малын эмийн бодлого, судалгаа, шинноваци, зохистой хэрэглээ. Шинжлэх ухаан-үлдвэрлэлийн бага хурлын хөтөлбөр, 2018 А. Гомбожав П. Болормаа Д. Дэлгэрмөрөн
H2S releases 5-Ht from chicken thoracic aorta chemoreceptor cells via the activation of TRPA1 New generation towards agricultural sustainable development, 2016, 118 15 Delgermurun D, Yamaguchi S, Bolormaa P, Ito S, Otsuguro K
Эмийн ба хорт ургамлын сургалтын хээрийн дадлагын аргачилсан удирдамж, бакалаврын хичээлүүдийн сургалтын материал
Эм бэлтгэх технологи, Латин хэл, лаборатори ашиглалтын техник
Эм бэлтгэх технологи, малын эмч- латин хэл, Агрономи-латин хэл, лаборатори ашиглалтын техник
Эм бэлтгэх технологи, Малын эмч-латин хэл, Агрономи-латин хэл, лаборатори ашиглалтын техник
Эмийн хяналт, шинжилгээ, Уламжлалт эмийн ухаан
Эм бэлтгэх технологи, малын эмч-латин хэл, агрономи-латин хэл, лаборатори ашиглалтын техник
Амьсгал, зүрх судасны багц 1, 2, 3
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.