Хэрэглэгчийн мэдээлэл
самбалхүндэв гэрэлт-од Багш
"Гүүний саамны чанар аюулгүй байдлын судалгаа" ШУТ-ийн төсөл 2016-217, 2017-2018
"Мал эмнэлгийн клиникийн үйлчилгээний эдийн засгийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх арга механизмыг тогтоох судалгаа"
"Мал эмнэл зүй"-н IV ангийн оюутан Б. Нарангарав "Гүүний саамны уургийн агууламжийн судалгаа"
Сэтгүүлийн нэр: Archives of Biochemistry and Biophysics Сэтгүүнийн Impact Factor: 3.118 Өгүүллийн нэр: Processing of A-form ssDNA by cryptic RNase H fold exonuclease PF2046 Зохиогч: С. Гэрэлт-Од, Kwang Yeon Hwang, Woo Cheol Lee
БНСУ-ын Кореа их сургуульд "Processing of A-form ssDNA by cryptic RNase H fold exonuclease PF2046" докторын судалгааны илтгэл хэлэлцүүлсэн.
Тэнхимийн хамт олны орчуулж буй "Foodborne infections and intoxications" номын орчуулганд оролцож байгаа.
"Шүүх мал эмнэлэг" оюутны гарын авлага
VMA416 кодтой "Шүүх мал эмнэлэг" хичээлийн лекцийн иж бүрдэл
"VMA416" шүүх мал эмнэлэг хичээлийн дадлагын хичээлийн иж бүрдэл
"VMA416" кодтой "Шүүх мал эмнэлэг хичээлийн бие даалтын иж бүрдэл"
"VMA416" кодтой "шүүх мал эмнэлэг" хичээлийн "E" - иж бүрдэл
"vma416" кодтой "шүүх мал эмнэлэг" хичээлийн стандарт хөтөлбөрийг шинэчлэн сайжруулсан "VPH202" кодтой "мэргэжил судлал 1" хичээлийн стандарт хөтөлбөрийг шинэчлэн сайжруулсан. "VMN525" кодтой "Мал эмнэлгийн ажлын зохион байгуулалт хичээлийн стандарт хөтөлбөрийг шинэчлэн сайжруулсан.
"Морин спортын удирдлага, зохион байгуулалт" хичээлийн стандарт хөтөлбөрийг шинээр боловсруулсан.
"VPH202" кодтой "мэргэжил судлал 1" хичээлийн стандарт хөтөлбөрийг шинэчлэн сайжруулсан.
"Мал эмнэл зүй" мэргэжлийн шинэчилсэн, хөтөлбөрийн боловсруулалтанд оролцсон
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.