Хэрэглэгчийн мэдээлэл
жамбаа загас Ахлах багш
"Монголын Паралимпийн байгууллагын хөгжлийн судалгаа" сэдвээр бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалсан
Модон бөмбөгийн спортын ОУХМ Б.Баянбулагийн"Модон бөмбөгийн спортыг хөгжүүлэх боломж, үр дүн " магистрийн ажлын удирдагч, зөвлөхөөр ажилсан. Үндэсний Биеийн тамирын дээд сургуулийн эрдмийн зөвлөл. 2020.06.20 нд хамгаалсан.
ҮБТДС ийн БТОЗАЗ сэтгүүл, МУБИСын Лавай сэтгүүл
ҮБТДС ийн БТОЗАЗ мэргэжлийн сэтгүүл-5, МУБИС ийн Лавай сэтгүүл-1, ХААИС ийн СБТ ЭШ сэтгүүл-1
Олон улсын спортын судлаачдын ОУ-ын хуралд илтгэл явуулж, онлайн хуралд оролцсон. 2020.11.20 болсон. Сертификиад авсан.
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд ИННОВАЦИ 2020 улсын онлайн ЭШХ д өгүүлэл, явуулж, сертификат авсан. 2020. 12.03
СБТийн ЭШ сэтгүүл
Модон бөмбөгийн " Залуу од спорт клуб"-ыг үүсгэн байгуулсан. Оюуны өмчийн албан ёсны гэрчилгээ авсан. 2018.03.30
"Монголын паралимпийн байгууллагын хөгжлийн судалгаа" сэдвээр зохиогчын эрхийн гэрчилгээ авсан. 2021.01.29
"Паралимпийн спорт" гарын авлага, "Суугаа волейбол" гарын авлага, " модон бөмбөгийн спорт" гарын авлага
1.Гимнастик, хөнгөн атлетик, спорт явган аялал, сагсан бөмбөг, волейбол, хөл бөмбөг
Гимнастик, хөнгөн атлетик, сагсан бөмбөг, волейболын хичээлийн иж бүрдэл
1.Биеийн тамир, спортоор хичээллэх үеийн ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дэглэм, арга аргачлал 2. Дасгал хөдөлгөөний тухай үндсэн ойлголт 3.Оюутны заавал хийх 240 тоот дасгалыг биеэр хийж сурах 4. Өөрийн биеийн өсөлт хөгжилтыг тодорхойлох, хяналт тавих 5. Спортын гэмтэл бэртлээс урьдчилан сэргийлэх, гэмтлийн үед эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх аргачлал 6. Дэлхийн оюутны спортын түүх, тэдгээрийн үйл ажиллагаатай танилцах 7. Монголын спортын холбооны түүх, амжилтаас судлах аргачлал
1.Гимнастикийн хичээлээр оюутны БЕХыг сайжруулах 2. Хөнгөн атлетикийн хичээлээр техникийг зөв сайн сурах 3. Сагсан бөмбөгийн хичээлээр авхаалж самбаа хурдыг сайжруулах арга барил 4. Волейболын хичээлээр шилжилт хөдөлгөөн хийж талбайд зөв байрлалд сурах 5. Спорт явган аялалын хичээлээр бие дааж сурах, тэвсэр, тэвчээртэй болох арга барил эзэмших
БТЭ ахуйн хичээлийг оюутан бүрт сайн ойртуулахын тулд хичээлийг тойргийн аргаар бие даах чадварыг хөгжүүлж өөрсдөөр нь хийлгэж сурах нь хичээлийн онцлог давуу тал юмаа. үүнд: 1. Гимнастикийн хичээл 2. Хөнгөн атлетикийн хичээл 3. Сагсан бөмбөгийн хичээл 4. Волейболын хичээл, спорт явган аялал
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.