Хэрэглэгчийн мэдээлэл
пүрэвдорж эрдэнэтогтох Ахлах багш
in vitro орчин үр өсгөвөрлөсөн хөврөлийг шилжүүлэн суулгасан дүн
Хээрийн судалгааны лаборатори судалгааны төсөл-2016
in vitro орчинд өсгөврөлсөн хөврөлийн цөм сүрэг бий болгох
Дааврын бэлдмэл ашиглан олон өндгөн эс гадагшлуулсан ажлын дүнгээс С.Март төгсөлтийн ажил
Masashi Nagano et al. "Effect of astaxanthin addition to an individual culture system for in vitro maturation of bovine oocytes on accumulation of reactive oxygen species and mitochondrial activity" Japanese Journal of Veterinary Research-2018
1. Possibility of elimination of pathogen from the babesia infected animals by means of embryo transfer- “Хүрэл тогоот-2013” 2.Possibility of elimination of pathogen from the babesia infected animals by means of embryo transfer, Өвөрмонгол ш/у эрдэм/ш бүтээл 2015 3. Үнээний ооцитыг In vitro орчинд үр тогтоосон ажлын үр дүн, Нармандах сан бүтээл-2015 4. Mitochondrial activity and reactive oxygen species (ROS) accumulation in bovine oocytes derived from different culture system for in vitro maturation-2017
1. Possibility of elimination of pathogen from the babesia infected animals by means of embryo transfer- ХААИС-н Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2013 он 2. Дааврын бэлдмэл ашиглан олон өндгөн эс гадагшлуулсан ажлын дүнгээс МЭБС, э\ш бүтээл 2014 он 3.In vitro орчинд үр тогтоосон ажлын үр дүн-ХААИС-н Эрдэм шинжилгээний бүтээл 2015 он 4. Үнээний нөхөн үржихүйн эмгэгийг дүрс оношлогооны багажаар шинжилсэн дүнгээс-Халдваргүй өвчний тулгамдсан асуудлууд, оношлогооны ур чадварыг хөгжүүлэх нь” 2016 олон улсын хурлын бүтээл
1. Биеийн гадна орчин (in vitro)-д үр тогтоосон ажлын үр дүн, ХААИС, Мал эмнэлгийн сургуулийн 75 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний бага хурал-2017 2.In vitro орчинд үр тогтоосон ажлын үр дүн, МЭС-ийн ОЭШ-ний бага хурал 2015
1. “Үнээний нөхөн үржихүйн эмгэгийг дүрс оношлогооны багажаар шинжилсэн дүнгээс” - Халдваргүй өвчний тулгамдсан асуудлууд, оношлогооны ур чадварыг хөгжүүлэх нь -2016 олон улсын хурал 2. Mitochondrial activity and reactive oxygen species (ROS) accumulation in bovine oocytes derived from different culture system for in vitro maturation, International reproduction symposium 2017 Japan
1. Үнээний ооцитыг In vitro орчинд үр тогтоосон ажлын үр дүн, Нармандах сан ЭШ бага хурал 2016 2. Possibility of elimination of pathogen from the babesia infected animals by means of embryo transfer, “Хүрэл тогоот-2013” ЭШ-ний бага хурал. УБ
1. In vitro орчинд үр тогтоосон ажлын үр дүн, ХААИС. Магистрант докторантын ОЭШ-ний бага хурал. 2015, УБ 2. Possibility of elimination of pathogen from the babesia infected animals by means of embryo transfer, ХААИС. Магистрант докторантын ОЭШ-ний бага хурал. 2013, УБ
Мал эмнэлгийн сургуулийн магистрант, докторантын хөтөлбөрийн зохицуулагч
Мал эмнэлгийн сургуулийн эрдмийн зөвлөл
Мал эмнэлгийн сургуулийн редакцийн зөвлөл
1. Мал, амьтны үржлийн биологи. УБ.2017 он, 10,5 х.х. С.Ганбат. А.Магаш 2. Бүтээлийн товчоон.УБ.2012 он, 7,6 х.х. С.Ганбат нар
Мал эмнэлгийн монгол-англи-япон толь бичиг-2016
1. Эрдмийн бичиг-2014 2. Эрдмийн бичиг-2016 3. Эрдмийн бичиг - 2017 4. Байгаль орчны хамааралт өвчний оношилгоо, сэргийлэлтийг боловсронгуй болгох асуудал - 2015 5. Халдваргүй өвчний тулгамдсан асуудлууд, оношлогооны ур чадварыг хөгжүүлэх нь - 2016
1. Нөхөн үржихүйн биологи,биотехнологи ба нөхөн үржихүйн өвчин эмгэг хичээлийн тест- 2015, 2016
Нөхөн үржихүйн биологи, биотехнологи, лекцийн хичээлийн иж бүрдэл Нөхөн үржихүйн багц 1, лекцийн иж бүрдэл
Нөхөн үржихүйн биологи, биотехнологи Нөхөн үржихүйн багц - 1 Нөхөн үржихүйн багц - 2
Нөхөн үржхүйн биологи, биотехнологи Нөхөн үржихүйн багц - 1
Нөхөн үржихүйн биологи, биотехнологи
Нөхөн үржихүйн багц - 1
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.