Хэрэглэгчийн мэдээлэл
тэмүүжин уянгаа Ахлах багш
БНСУ-ын Мёнжи Их Сургуульд 2011 онд Биологийн ухааны доктор хамгаалсан.
ХААИС-ийн санхүүжилттэй "Зарим вирусын гаралтай өвчний эсрэгтөрөгчийн мутаци үүсэх боломжийн судалгаа" сэдэвт төсөл
ШУТС-ийн санхүүжилттэй 2013-2016 онд хэрэгжсэн "Адууны ям өвчний судалгаа, дархлаа, эрүүлжүүлэх арга зам" сэдэвт төсөл
1. Н.Биндэръяа "Адууны ям өвчний тандалт, үүсгэгчийн молекул биологийн судалгаа" 2016 2. Ч.Бямбажав "Адууны хуурамч ям өвчний үүсгэгч бактерийг генийн түвшинд тодорхойлсон дүн" 2016
Б.Балжидмаа "Нүүдлийн шувуудын томуугийн вирусын судалгаа" 2019
1. Д.Цэрэндолгор "Генийн конструкци ба рекомбинант генийн экспрессыг шалгасан дүн" 2018
1. О.Жүгжинноров "Шувууны томуугийн эсрэгтөрөгчийг иммунофлюресценцийн урвалаар баталгаажуулсан дүн" 2019 2. Л.Гармаа "Шувууны томуугийн вирусын дэд хэвшил тодорхойлсон дүн" 2019
Б.Сарнай "Цэвэршүүлсэн уургийг поли акриламид гель электрофорезоор шалгасан дүнгээс" 2020
Г.Чүлтэмнамдаг "Ийлдэс судлалын аргаар адууны томууг илрүүлсэн дүнгээс" 2021
1. Uyangaa Temuujin, Won-Jae Chi, Soon-Youl Lee, Yong-Keun Chang and Soon-Kwang Hong (2011) Overexpression and biochemical characterization of DagA from Streptomyces coelicolor A3(2): an endo-type beta agarase producing neoagarotetraose and neoagarohexaose, Appl Microbiol Biotechnol, 92(4):749-759 2. Uyangaa Temuujin, Won-Jae Chi, Yong-Keun Chang and Soon-Kwang Hong (2011) Identification and biochemical characterization of Sco3487 from Streptomyces coelicolor A3(2), an exo- and endo-type β-agarase producing neoagarobiose, J Bacteriol, 194(1):142-149 3. Bolormaa Enkhbaatar, Uyangaa Temuujin, Ju-Hyeon Lim, Won-Jae Chi, Yong-Keun Chang and Soon-Kwang Hong (2011) Identification and characterization of a xyloglucan-specific family 74 glycosyl hydrolase from Streptomyces coelicolor A3(2), Appl Environ Microbiol, 78(2):607-611 4. Won-Jae Chi, Da-Yeon Park, Uyangaa Temuujin, Jong-Yeol Lee, Yong-Keun Chang and Soon-Kwang Hong (2011) Identification of a cellulase producing marine Bacillus sp. GC-1 and GC-4 Isolated from coastal seawater of Jeju Island. Korean J Microbiol Biotechnol 39(2):97-103 5. Uyangaa Temuujin, Won-Jae Chi, Jae-Sun Park, Yong-Keun Chang Jae-Yang Song and Soon-Kwang Hong (2012) Identification and characterization of a novel β-galactosidase from Victivallis vadensis ATCC BAA-548, an anaerobic fecal bacterium, J Microbio 50(6):1034-1040 6. 12. Uyangaa Temuujin, Jae Seon Park, Soon Kwang Hong, (2016) Molecular characterization of the α–galactosidase SCO0284 from Streptomyces coelicolor A3(2), a family 27 glycosyl hydrolase, J Microbiol Biotechnol 26(9), 1650-1656
Uyangaa Temuujin et al, (2019) The first isolation and identification of canine parvovirus (CPV) type 2c variants during 2016–2018 genetic surveillance of dogs in Mongolia, Infection, Genetics and Evolution, Vol 73, 269-275 https://doi.org/10.1016/j.meegid.2019.05.006
1. 6. Bayartbat Ishvaanjil, Yu-Jin Jung, Uyangaa Temuujin, Soon-Youl Lee and Kwon-Kyoo Kang (2014) Heterologous expression of antimicrobial peptide LL-37 in Chinese cabbage with enhanced resistance to pathogens, Mongolian journal of agricultural sciences 13(2): 124-130 2. 9. Altansukh Ts., Batbayar Т., Dariimaa B., Batzorig B., Bayanzul А., Chimedtseren B., Аriunaa Ts., Тumenjargal Sh., Uyangaa Т., Тungalag Ch., (2015) Problem of horse glanders in Mongolia, Infectious disease in Mongolia , 1(60):29-34 3. 13. Tserendolgor D., Оtgontuya G., Tungalag Ch., Sakoda Yo., Uyangaa T., (2017) Result of recombinant gene expression, The summary of presentations of a conference of the academic students of the Bachelor's degree, Agricultural Science Council, MULS, 3-9 4. 17. Tserendolgor D., Оtgontuya G., Tungalag Ch., Sakoda Yo., Uyangaa T., (2017) Result of recombinant gene expression, Academic records, School of veterinary medicine, MULS, 20-24 5. Ariunaa Ts., Jumpei F., Horiuchi M., Sakoda Yo, Okamatsu M., Erdene-Ochir Ts., Tumenjargal Sh., Otgontuya G., Uyangaa T., Tungalag Ch., (2017) Tissue culture and immunofluorescence assay of canine parvo virus, Academic records, School of veterinary medicine, MULS, 87-90
1. 9. Altansukh Ts., Batbayar Т., Dariimaa B., Batzorig B., Bayanzul А., Chimedtseren B., Аriunaa Ts., Тumenjargal Sh., Uyangaa Т., Тungalag Ch., (2015) Problem of horse glanders in Mongolia, Infectious disease in Mongolia , 1(60):29-34 2. 10. Byambajav Ch., Binderya N., Bayanzul А., Тungalag Ch., Оtgontuya G., Uyangaa Т., (2015) Genetically identification of Meliodiosis, Khurel-Togoot-2015, Biology-Agricultural branch, 187 3. Byambajav Ch., Binderya N., Tumenjargal Sh., Tungalag Ch., Uyangaa T., (2016) Identification and confirmation using nested-polymerase chain reaction of Burkholderia pseudomallei, One health-international scientific symposium V, 45 4. 16. Binderya N., Tungalag Ch., Ariunaa Ts., Chimedtseren B., Uyangaa T., (2017) Surveillance of Glanders and molecular biological study of its causative agents, Khurel-Togoot-2017, Biology-Agricultural branch, 66-77
1. Uyangaa Temuujin (2016) Research and education of veterinary medicine, Hokkaido university, Sapporo, Japan 2. 14. Uyangaa Temuujin (2017) Isolation and identification of Burkholderia mallei and Burkholderia pseudomallei, Sakura Science 2017, Azabu University, Tokyo, Japan 3. 15. Uyangaa Temuujin and Ariunaa Tserendorj (2017) First isolation and molecular characterization of canine parvovirus in Mongolia, Joint symposium on Zoonotic infectious disease, Chinggis hotel, Ulaanbaatar, Mongolia /in english/
1. 11. Uyangaa Temuujin (2013) Molecular study on agar hydrolyzing enzymes for bioethanol production; Agriculture-evolutionary issue, Mongolian University of Life Science, Mongolia 2. 13. Uyangaa Temuujin (2016) Diagnostic problems of horse glanders and meliodiosis, State prize winner, Professor B. Yarinpil’s Scientific Conference for the 100th Birthday, MULS, Mongolia 3. 16. Uyangaa Temuujin et al., (2017) Molecular study on the pathogenic bacteria of equine Glanders, Scientific conference for 75th anniversary of School of Veterinary Medicine, Chinggis hotel, Ulaanbaatar, Mongolia
1. Стандартчилал, хэмжилзүйн газрын Мал эмнэлгийн лаборатори Итгэмжлэлийн техникийн хорооны гишүүн
1. МЭС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
1. ХААИС-ийн МЭС-ийн "Эрдмийн бичиг" бүтээлийн редакцийн зөвлөлийн гишүүн
1. Molecular study on agar hydrolyzing enzymes in Streptomyces coelicolor A3(2) докторын нэг сэдэвт бүтээл 2. Studies on the culture medium for large production of spore of Bacillus subtilis and purification of antibacterial activity of Bacillus sp strain- магистрын бүтээл
Микробиологийн дадлагын хичээлийн гарын авлага, 2017 он
Микробиологи
Микробиологи
Мал эмнэлгийн судалгааны арга зүй хичээл /е-хичээл, онлайн хичээл хэлбэрээр/
1. Микробиологи хичээлийн лекц 2. Микробиологийн лабораторийн ажлын DVD 3. Гахайн ёонгомол мялзан өвчин DVD монгол хэлээр
1. Мал эмнэлгийн халдварт өвчин судлалын судалгааны арга зүй 2. Молекул биологи
1. Шинжлэх ухааны магистр хөтөлбөрт "Халдварт өвчний судалгааны арга зүй", "Молекул биологи" 2. Мэргэжлийн магистрын хөтөлбөрт ""Халдварт өвчний судалгааны арга зүй", "ПГУ ба ЭЛИЗА урвалын оношлогоо", "Молекул биологи"
1. Шинжлэх ухааны зарчим I хичээлийн хөтөлбөр 2. Шинжлэх ухааны зарчим II хичээлийн хөтөлбөр 3. Шинжлэх ухааны зарчим III хичээлийн хөтөлбөр 4. Шинжлэх ухааны зарчим IV хичээлийн хөтөлбөр 5. Микробиологи MIC217-биотехнологийн ангид 6. Микробиологи MIC217-бэлчээр тэжээллэгийн ангид 7. Микробиологи MBL217-таваар судлалын ангид 8. Микробиологи MBL217-зооинженерийн ангид
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.