Хэрэглэгчийн мэдээлэл
төгсөө гэрэлхүү Сургалтын хөтөлбөрийн эрхлэгч
Бэлчээрийн тэжээлийн эрэлт хэрэгцээг харьцуулсан судалгаа
1. Шаравнямбуугийн Эрдэнэбаяр Байгууллагын идвэхижүүлэлийг сайжруулах нь (Үйлчилгээний байгууллагын ажилчдын жишээн дээр) 2017-04-22 №148 2. Гэндэнгийн Тунгалаг Комнийн нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлэх нь (Монгол улс MCS группын жишээн дээр) 2017-04-22 №148 3. Аззаяа
бакалаврын ажлын судалгаа
бакалаврын ажлын судалгаа
1. The Impacts of Organizational Justice, Organizational Culture, Knowledge Management and Employee Engagement on Job Satisfaction: The Case of Supportive Service Officers. Mongolian Journal of Agricultural Sciences, ISSN2310-6212. Vol.19(03), 2016 2. Journal of Business Management and Economics,JBME, ISSN:2347-5471, January (2018). 3. Applied Studies in Agribusiness and Commerce-APSTRACT Center-Print Publishing House, Debrecen, Hungaria OL:10.19041/APSTRACT/2017/1-2/12 PLE: International Journal of Social Sciences, (ICSSH), Dubai, United Arab Emirates, 2017, October, . ISN2454-5899
1. The Impacts of Organizational Justice, Employee Engagement on Job Satisfaction: The Case of Supportive Servce Officers. The Case of Supportive Servce Officers 11х. Mongolian Journal of Agricultural Sciences Vol.19(03), 2016 2. Монгол Улсын малын тоо, бүтэц: Бэлчээр-тэжээл. ХХААХҮЯ, ХААИС, бусад 7х., 2017-05-18 3. “Газрын нөхөн олговорын үнэлгээ” ñýäâýýð post èëòãýл. “ХАА-н Байгалийн нөөцийн эдийн засгийн ашиглалт” ОУЭШХуралд 4x., 2013 он 9 сарын 20-ны өдөр 4. ОУЭШБХуралд “Evaluation of Land Compensation” post èëòãэл. Second Iternational Conference Natural Resources and Agricultural Economics ХААИС-ЭЗБСургууль зохион байгуулсан. Sep 20 2013 5. “БЭЛЧЭЭРИЙН СУДАЛГАА–ШИНЭ ҮЕ” Эрдэм шинжилгээний бага хуралд “Бэлчээрийн тэжээлийн нөөц” ñýäâýýð èëòãýл. Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбоо, Бэлчээрийн залуу судлаачдын клуб, ХААИС-ийн Агробиологийн сургууль зохион байгуулсан. 2012 он 2 сарын 16-ны өдөр 6. “REQUIREMENTS AND SOURCE OF PASTURE FORAGES” сэдэвт өгүүлэл. ХААИС-ийн ШУАкадемын “Хөдөө аж ахуйн Шинжлэх ухаан” сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлсэн. 2012., №08 (01) : 81-84, 7. “Бэлчээр ашиглалтын төлөв байдал” сэдэвт өгүүлэл. ХААИС-ийн ШУАкадемын “Хөдөө аж ахуйн Шинжлэх ухаан” сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлсэн. 2011., №07 (01) : 121-124,
1. The Impacts of Organizational Justice, Organizational Culture, Knowledge Management and Employee Engagement on Job Satisfaction: The Case of Special Service Officers. The Case of Special Service Officers 12х. Хүний нөөцийн удирдлага сэтгүүл, 2017.03. №01 /042/ Монгол Улсын малын тоо, бүтэц: Бэлчээр-тэжээл. ХХААХҮЯ, ХААИС, бусад 7х., 2017-05-18 2. ОУЭШБХуралд “Evaluation of Land Compensation” post èëòãэл. Second Iternational Conference Natural Resources and Agricultural Economics ХААИС-ЭЗБСургууль зохион байгуулсан. Sep 20 2013 3. “REQUIREMENTS AND SOURCE OF PASTURE FORAGES” сэдэвт өгүүлэл. ХААИС-ийн ШУАкадемын “Хөдөө аж ахуйн Шинжлэх ухаан” сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлсэн. 2012., №08 (01) : 81-84, 4. “Бэлчээр ашиглалтын төлөв байдал” сэдэвт өгүүлэл. ХААИС-ийн ШУАкадемын “Хөдөө аж ахуйн Шинжлэх ухаан” сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлсэн. 2011., №07 (01) : 121-124,
1. The impacts of teachers’ Skills, Attitudes and Training Environments on Satisfaction: The Case of Accountants in Mongolia, Journal of Business Management and Economics,JBME, ISSN:2347-5471, January (2018). 2. Job satisfaction as a determinant of effective performance on Academic Staff in selected Private Unversities in Mongolia, JOMAE- Journal of Mongolian Agricultural and Economics, 2017, December. The Impacts of Organizational Justice, Organizational Culture, Knowledge Management and Employee Engagement on Employee’s Job Satisfaction: The Case of Public Administration Officers in Mongolia, The 24th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), Dubai, United Arab Emirates, 2017, October,PLE: International Journal of Social Sciences. ISN2454-5899 3. The Impacts of Organizational Justice, Organizational Culture, Knowledge Management and Employee Engagement on Employee’s Job Satisfaction: The Case of Supportive Service Officers In Mongolia The 10th International Conference on Social Sciences, Business, Technology and Management (SBTM) Seoul, South Korea on July 17-18, 2017 4. “Потенциал Байкала в формированийй инноационной модели социо-эколого-экономического развития регионов” 10 стр. Улан-Удэ – СОЛ “Ровесник ”2017-09-09 5. “STUDY OF RANGELAND FEED RESOURCE AND DEMAND. “Единый всероссийский нйучный вестник” (ВНС) №05 от 19.05.2016г 6 стр. 2016 он 5 сарын 19 6. “Бэлчээрийн газрын төлөв байдлын өөрчлөлт” ñýäâýýð post èëòãýл. “Газрын харилцаа 2016” ОУЭШХуралд 6x. 2016 он 4-27-ны өдөр 7. Монгол улсын бэлчээрийн нөөцийн ашиглалт, даац ñýäâýýр èëòãýл. БНХАУ-ын Эрээн хотын Өвөр Монголын Шинжлэх ухаан Технологийн холбооноос зохион байгуулж буй “Хятад-Монгол-Оросын хил дамнасан эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал БНХАУ Эрээн хот 2016-10.30-11.02 8. THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE, JOB SATISFACTION, ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EFFECTIVE PERFORMANCE: THE ACADEMIC STAFFS OF PUBLIC UNIVERSITIES IN MONGOLIA DEMAND”. Стратегические приоритеты развития экономики в условиях импорттозамещения глазами молодежи 12 стр. Улан-Удэ – СОЛ “Ровесник ”2017-09-20
1. The impacts of teachers’ Skills, Attitudes and Training Environments on Satisfaction: The Case of Accountants in Mongolia, Journal of Business Management and Economics,JBME, ISSN:2347-5471, January (2018). 2. Job satisfaction as a determinant of effective performance on Academic Staff in selected Private Unversities in Mongolia, JOMAE- Journal of Mongolian Agricultural and Economics, 2017, December. The Impacts of Organizational Justice, Organizational Culture, Knowledge Management and Employee Engagement on Employee’s Job Satisfaction: The Case of Public Administration Officers in Mongolia, The 24th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), Dubai, United Arab Emirates, 2017, October,PLE: International Journal of Social Sciences. ISN2454-5899 3. The Impacts of Organizational Justice, Organizational Culture, Knowledge Management and Employee Engagement on Employee’s Job Satisfaction: The Case of Supportive Service Officers In Mongolia The 10th International Conference on Social Sciences, Business, Technology and Management (SBTM) Seoul, South Korea on July 17-18, 2017 4. “Потенциал Байкала в формированийй инноационной модели социо-эколого-экономического развития регионов” 10 стр. Улан-Удэ – СОЛ “Ровесник ”2017-09-09 5. “STUDY OF RANGELAND FEED RESOURCE AND DEMAND. “Единый всероссийский нйучный вестник” (ВНС) №05 от 19.05.2016г 6 стр. 2016 он 5 сарын 19 6. “Бэлчээрийн газрын төлөв байдлын өөрчлөлт” ñýäâýýð post èëòãýл. “Газрын харилцаа 2016” ОУЭШХуралд 6x. 2016 он 4-27-ны өдөр 7. Монгол улсын бэлчээрийн нөөцийн ашиглалт, даац ñýäâýýр èëòãýл. БНХАУ-ын Эрээн хотын Өвөр Монголын Шинжлэх ухаан Технологийн холбооноос зохион байгуулж буй “Хятад-Монгол-Оросын хил дамнасан эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал БНХАУ Эрээн хот 2016-10.30-11.02 8. THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE, JOB SATISFACTION, ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EFFECTIVE PERFORMANCE: THE ACADEMIC STAFFS OF PUBLIC UNIVERSITIES IN MONGOLIA DEMAND”. Стратегические приоритеты развития экономики в условиях импорттозамещения глазами молодежи 12 стр. Улан-Удэ – СОЛ “Ровесник ”2017-09-20
1. The impacts of teachers’ Skills, Attitudes and Training Environments on Satisfaction: The Case of Accountants in Mongolia, Journal of Business Management and Economics,JBME, ISSN:2347-5471, January (2018). 2. Job satisfaction as a determinant of effective performance on Academic Staff in selected Private Unversities in Mongolia, JOMAE- Journal of Mongolian Agricultural and Economics, 2017, December. The Impacts of Organizational Justice, Organizational Culture, Knowledge Management and Employee Engagement on Employee’s Job Satisfaction: The Case of Public Administration Officers in Mongolia, The 24th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH), Dubai, United Arab Emirates, 2017, October,PLE: International Journal of Social Sciences. ISN2454-5899 3. The Impacts of Organizational Justice, Organizational Culture, Knowledge Management and Employee Engagement on Employee’s Job Satisfaction: The Case of Supportive Service Officers In Mongolia The 10th International Conference on Social Sciences, Business, Technology and Management (SBTM) Seoul, South Korea on July 17-18, 2017 4. “Потенциал Байкала в формированийй инноационной модели социо-эколого-экономического развития регионов” 10 стр. Улан-Удэ – СОЛ “Ровесник ”2017-09-09 5. “STUDY OF RANGELAND FEED RESOURCE AND DEMAND. “Единый всероссийский нйучный вестник” (ВНС) №05 от 19.05.2016г 6 стр. 2016 он 5 сарын 19 6. Монгол улсын бэлчээрийн нөөцийн ашиглалт, даац ñýäâýýр èëòãýл. БНХАУ-ын Эрээн хотын Өвөр Монголын Шинжлэх ухаан Технологийн холбооноос зохион байгуулж буй “Хятад-Монгол-Оросын хил дамнасан эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал БНХАУ Эрээн хот 2016-10.30-11.02 7. THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE, JOB SATISFACTION, ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EFFECTIVE PERFORMANCE: THE ACADEMIC STAFFS OF PUBLIC UNIVERSITIES IN MONGOLIA DEMAND”. Стратегические приоритеты развития экономики в условиях импорттозамещения глазами молодежи 12 стр. Улан-Удэ – СОЛ “Ровесник ”2017-09-20
2. “Бэлчээрийн газрын төлөв байдлын өөрчлөлт” ñýäâýýð post èëòãýл. “Газрын харилцаа 2016” ОУЭШХуралд 6x. 2016 он 4-27-ны өдөр 2. “Газрын нөхөн олговорын үнэлгээ” ñýäâýýð post èëòãýл. “ХАА-н Байгалийн нөөцийн эдийн засгийн ашиглалт” ОУЭШХуралд 4x., 2013 он 9 сарын 20-ны өдөр 3. ОУЭШБХуралд “Evaluation of Land Compensation” post èëòãэл. Second Iternational Conference Natural Resources and Agricultural Economics ХААИС-ЭЗБСургууль зохион байгуулсан. Sep 20 2013 4. ОУЭШБХуралд Iternational Conference Natural Resources and Agriculture in Mongolia post èëòãýл. Iternational Conference Natural Resources and Agriculture in Mongolia ХААИС-ЭЗБСургууль зохион байгуулсан. July 06 2012 “БЭЛЧЭЭРИЙН СУДАЛГАА–ШИНЭ ҮЕ” Эрдэм шинжилгээний бага хуралд 5. “Бэлчээрийн тэжээлийн нөөц” ñýäâýýð èëòãýл. Монголын Бэлчээрийн Менежментийн Холбоо, Бэлчээрийн залуу судлаачдын клуб, ХААИС-ийн Агробиологийн сургууль зохион байгуулсан. 2012 он 2 сарын 16-ны өдөр
1. “Òýæýýë ¿éëäâýðëýëèéí ýäèéí çàñãèéí ¿ð àøèã” ñýäâýýð èëòãýæ òàâüæ õýëýëö¿¿ëñýí. 2. “Бэлчээр ашиглалтын статистик шинжилгээ” ñýäâýýð èëòãýæ òàâüæ õýëýëö¿¿ëñýí. 3. “БЭЛЧЭЭРИЙН СУДАЛГАА–ШИНЭ ҮЕ” Эрдэм шинжилгээний бага хуралд “Бэлчээрийн тэжээлийн нөөц” ñýäâýýð èëòãýæ òàâüæ õýëýëö¿¿ëñýí. ОУЭШБХуралд Iternational Conference Natural Resources and Agriculture in Mongolia post èëòãýæ òàâüæ хэлэлцүүлсэн. 4. ОУЭШБХуралд “Evaluation of Land Compensation” post èëòãýæ òàâüæ хэлэлцүүлсэн.
1. “Бэлчээрийн тэжээлийн нөөц хэрэгцээг харьцлсан судалгаа” сэдэвт ХАА-н доктор хамгаалсан бүтээл. 2012 он 2. Менежмент, лекцийн гарын авлага 2016 он гарын авалга
1. “Бэлчээрийн тэжээлийн нөөц хэрэгцээг харьцлсан судалгаа” сэдэвт ХАА-н доктор хамгаалсан бүтээл. 2012 он 2. Менежмент, лекцийн гарын авлага 2016 он гарын авалга
1. “Бэлчээрийн тэжээлийн нөөц хэрэгцээг харьцлсан судалгаа” сэдэвт ХАА-н доктор хамгаалсан бүтээл. 2012 он 2. Менежмент, лекцийн гарын авлага 2016 он гарын авалга
1. “Бэлчээрийн тэжээлийн нөөц хэрэгцээг харьцлсан судалгаа” сэдэвт ХАА-н доктор хамгаалсан бүтээл. 2012 он 2. Менежмент, лекцийн гарын авлага 2016 он гарын авалга
"Менежмент" тест, асуулт, 2012, Менежмент, лекцийн гарын авлага 2014, Менежмент, лекцийн гарын авлага 2016,
Менежментийн шинжлэх ухаан: Шийдвэр гаргалтын тоон шинжигээний аргууд, 2016, Фермерийн аж ахуйн менежмент, 2017
"Менежмент" тест, асуулт, 2012, Менежмент, лекцийн гарын авлага 2016,
Менежментийн үндэс, Хүний нөөцийн менежмент,
Менежментийн үндэс, Хүний нөөцийн менежмент
Хүний нөөцийн менежмент, Харилцааны менежмент
Менежментийн үндэс
Хүний нөөцийн менежмент, Харилцааны менежмент
Менежментийн үндэс
Хүний нөөцийн менежмент 2, Харилцааны менежмент, Байгууллагын зан төлөв 2
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.