Хэрэглэгчийн мэдээлэл
нацагдорж батжаргал Сургалтын бодлого зохицуулалтын албаны дарга
Төмсний зах зээлийн "РАМ" шинжилгээ 2016 он
Х.Дашдондов, Л.Нямбат, Л.Наранхүү, Б.Пүрэв, А.Раднаабазар, Ц.Бат-Эрдэнэ, Н.Батжаргал ”ХАА-н үйлдвэрлэлийн нэгжийг фермерийн хэлбэрт шилжүүлэх арга зам” шинжлэх ухаан технологийн төсөл УБ 2003 он.
1. Л.Наранхүү, Д.Мягмарсүрэн, Я.Эрдэнэсүрэн, С.Баасансүрэн, Н.Чинзориг, Н.Батжаргал. “Нийгмийн халамж үйлчилгээний өрх гэрийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөө” шинжлэх ухааны гэрээт ажил УБ 2009 он.
Н.Батжаргал нар. ” Монгол улсад ургамлын тос үйлдвэрлэх боломж” сэдэвт бизнесийн төсөл 2005 он. TV5 телевиз.
Н.Батжаргал нар. ”Экспортын махны үйлдвэр” сэдэвт бизнесийн төсөл 2005 он. TV5 телевиз.
Н.Батжаргал, Ц.Гантулга. ”Адууны махны экспортын үйлдвэр” сэдэвт бизнесийн төсөл 2006 он. Ананд ХХК.
Н.Батжаргал, Ц.Гантулга. ”Алтан электроникс” сэдэвт бизнесийн төсөл 2006 он. Алтан ХХК.
Н.Батжаргал, Ц.Гантулга. ”Хүнсний ногооны зоорины аж ахуйн судалгаа” гэрээт ажил 2008 он. Хан ресорсез ХХК.
А.Бакей, Д.Кадирбек, Н.Батжаргал. Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумын стратеги хөгжлийн төлөвлөгөө 2008 он.
Б.Баасансүх, Ц.Гантулга, С.Баасансүрэн, Н.Батжаргал. Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын хөгжлийн цогц бодлого 2012 он.
Б.Баасансүх, Ц.Гантулга, С.Баасансүрэн, Н.Батжаргал. Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын хөгжлийн цогц бодлого 2012 он.
1. Г.Ганзориг, Г.Энх-амгалан, Н. Батжаргал нар “Монгол улсын хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт, импорт: Үнэ цэнийн сүлжэтэй уялдах нь” олон улсын төслийн судалгааны тайлан УБ 2017 он.
А.Бакей, Н.Нямаа, Н.Батжаргал нар "Үндэсний хэмжээний нэмүү өртгийн сүлжээний судалгаа" олон улсын төслийн судалгааны тайлан УБ 2019 он.
Б.Золзаяа, МУ-ын махны экспортыг нэмэгдүүлэх боломж, арга зам, бакалаврын дипломын ажил, 2015 он
Б.Тамираа, МУ-ын хүнсний ногооны эрэлт, нийлүүлэлтийн функцыг “SER” загвараар тодорхойлох нь, бакалаврын дипломын ажил, 2017 он.
Б.Базаргарьд, Өрхийн хүнсний ногоо үйлдвэрлэлийн харьцуулсан “РАМ” шинжилгээ, бакалаврын дипломын ажил, 2020 он.
Н.Бямбасанжаа, Мах үйлдвэрлэлийн "РАМ" шинжилгээ бакалаврын дипломын ажил 2018 он.
Н.Пүрэвдэлгэр, Их дээд сургуульд элсэгчдийн шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн "АНР" шинжилгээ 2021 он.
”Судалгааны ажлын арга зүй” цуврал өгүүлэл 1. Зах зээл сэтгүүл 2008 он, дугаар 03
”Судалгааны ажлын арга зүй” цуврал өгүүлэл 2. Зах зээл сэтгүүл 2009 он, дугаар 01.
”Судалгааны ажлын арга зүй” цуврал өгүүлэл 3. Зах зээл сэтгүүл 2009 он, дугаар 03.
1. ”Internal Migration and Its negative consequences in Mongolia” илтгэл 2007 он. TEMPUS TACIS CD_JEP-24073-2003 хөдөө аж ахуйн эдийн засгийн дээд боловсрол” төслийн хаалтын эрдэм шинжилгээний бага хурал.
”Махны экспортыг нэмэгдүүлэх боломж” илтгэл 2002 он. СЭЗДС-ийн 10 жилийн ойн эрдэм шинжилгээний бага хурал
Монгол улсын хүн амын дотоод дахь шилжилт хөдөлгөөний сөрөг үр дагаварыг тодорхойлох нь” илтгэл 2008 он. ХААИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал.
Монгол улсын хүн амын дотоод дахь шилжилт хөдөлгөөний сөрөг үр дагаварыг тодорхойлох нь” илтгэл 2008 он. ЭЗБС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал.
”Монгол улсын төмсний эрэлт, нийлүүлэлтийн функцыг ”SER” загвараар тодорхойлох нь” илтгэл 2016 он. ЭЗБС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал.
”Монгол улсын төмсний зах зээлийн өнөөгийн төлөв, байдал” илтгэл 2016 он. ЭЗБС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний бага хурал.
Өрхийн төмс тариалалтын технологийг ”РАМ”, ”АHP” шинжилгээгээр үнэлэх нь илтгэл 2018 он. ЭЗБС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал.
“Хүнсний ногооны нэмүү өртгийн сүлжээний тулгамдсан асуудлыг эрэмбэлэх нь” илтгэл 2019 он. ЭЗБС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал.
ХААИС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн 2013-2015
ХААИС-ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүн 2017 оноос
А.Бакей, Т.Эрдэнэчулуун, Ш. Дэнсмаа, Ц. Гантулга, Н.Батжаргал. ”Хүнс, ХАА-н үйлдвэрлэлийн эдийн засаг менежмент” ном УБ 2005 он.
Я.Эрдэнэсүрэн, Г.Ганчимэг, Б.Хишигдаваа, Н.Батжаргал ”Судалгааны ажлын арга зүй боловсруулах нь” гарын авлага УБ 2007 он. ”TEMPUS TACIS CD_JEP-24073-2003 хөдөө аж ахуйн эдийн засгийн дээд боловсрол” төсөл
Н.Батжаргал, Ц.Гантулга. ”Хоршоо” малчдад зориулсан гарын авлага УБ 2004 он.
Ш.Дэнсмаа, Н.Батжаргал. ”Микро эдийн засаг I” семинарын хичээлийн гарын авлага 2005 он.
Н.Батжаргал. “Бизнесийн үндсэн ойлголт” жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага УБ 2008 он. Мерси Кор ОУ-ын байгууллагын жижиг дунд бизнесийг дэмжих төсөл.
Н.Батжаргал. “Үйлчилгээний маркетинг” жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага УБ 2008 он. Мерси Кор ОУ-ын байгууллагын жижиг дунд бизнесийг дэмжих төсөл.
Н.Батжаргал. “Маркетингийн үндэс” жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага УБ 2008 он. Мерси Кор ОУ-ын байгууллагын жижиг дунд бизнесийг дэмжих төсөл.
Н.Батжаргал. “Бизнесийн эрх зүй” жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага УБ 2008 он. Мерси Кор ОУ-ын байгууллагын жижиг дунд бизнесийг дэмжих төсөл.
Н.Батжаргал. “Борлуулалтын менежмент” жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага УБ 2008 он. Мерси Кор ОУ-ын байгууллагын жижиг дунд бизнесийг дэмжих төсөл.
Н.Батжаргал. “Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс” жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага УБ 2008 он. Мерси Кор ОУ-ын байгууллагын жижиг дунд бизнесийг дэмжих төсөл.
Н.Батжаргал. “Бүтээгдэхүүний удирдлага” жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан гарын авлага УБ 2008 он. Мерси Кор ОУ-ын байгууллагын жижиг дунд бизнесийг дэмжих төсөл.
Н.Батжаргал, Д.Лхагвадорж. ”Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг” семинарын хичээлийн гарын авлага УБ 2010 он.
Н.Батжаргал нар. ”Эдийн засгийн онол” лекцийн гарын авлага УБ 2012 он.
Н.Батжаргал нар. ”Эдийн засгийн онол” семинарын хичээлийн гарын авлага УБ 2012 он.
Д.Лхагвадорж, Н.Батжаргал, П.Мөнгөнцэцэг, Ө.Амар. ”Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг” семинарын хичээлийн гарын авлага УБ 2013 он. Шинэчлэгдсэн 2 дахь хэвлэлт.
1. Д.Лхагвадорж, Н.Батжаргал, П.Мөнгөнцэцэг, Ө.Амар. ”Хөдөө аж ахуйн эдийн засаг” семинарын хичээлийн гарын авлага УБ 2014 он. Шинэчлэгдсэн 3 дахь хэвлэлт.
Эдийн засгийн онол
Микро эдийн засаг
Микро эдийн засаг 2
Эдийн засгийн онол
Микро эдийн засаг
Микро эдийн засаг 2
Эдийн засгийн онол
Микро эдийн засаг
Микро эдийн засаг 2
Микро эдийн засаг 2
ACBSP олон улсын магадлан итгэмжлэл (Бизнесийн эдийн засаг)
Эдийн засаг хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.