Хэрэглэгчийн мэдээлэл
сэмбэ оюунгэрэл Ахлах багш
Монгол хонины тэжээл боловсоуулах хөндийт эрхтний төрсний дараах үеийн бүтэц, үйл ажиллагааны өөрчлөлт сэдвээр 2007 онд хамгаалсан
Төсөл удирдаагүй
Мал эмнэлгийн клиникийн үйлчилгээний чанар, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх арга механизмыгтогтоох судалгаа 2014-2017 он
Докторантын ЭША удирдаагүй
Магистрант Бадрахзул 2016 он, Оюунсүрэн 2016 он, Тэгшжаргал 2016 он, Цэрэнжав 2017 он
1. "Монгол ямааны элэгний үлэмж ба бичил бүтцийг судалсан дүн" 2. "Уул уурхайн орчмын бүс нутагт бэлчээрлэдэг малын эд, эрхтнээс бэлтгэсэн дээжинд эд судлалын шинжилгээ хийсэн дүн"
Байхгүй
Мал эмнэлгийн сургуулийн эрдмийн бичиг 2016, 2017
Байхгүй
Мал эмнэлгийн сургуулийн ЭШ хурал, 2015, 2016, 2017
Илтгэл байхгүй
"Оюутны түүчээ" 2017, хамтарсан илтгэл Мал эмнэлгийн сургууль, ЖАЙКА олон улсын байгууллагатай хамтран зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, 2017
Илтгэл хэлэлцүүлээгүй
байхгүй
байхгүй
байхгүй
байхгүй
байхгүй
Монголын мал эмнэлгийн үндэсний холбоо
Мал эмнэлгийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн
Гишүүн биш
Зөвлөлд байдаггүй
Зөвлөлд байдаггүй
Гистологи I хичээлийн лекцийн хураангуй УБ, 2016 Гистологи II хичээлийн лекцийн хураангуй УБ, 2016 Гистологи УБ, 2017
Орчуулсан ном, сурах бичиг байхгүй
байхгүй
Гистологи I хичээлийн бие даалтын ажлын дэвтэр УБ, 2017 Гистологи II хичээлийн бие даалтын ажлын дэвтэр УБ, 2017
Лекцийн 32 сэдвээр иж бүрдэлтэй
Лабораторийн 16 сэдвээр иж бүрдэлтэй
Бие даалтын 16 сэдвээр иж бүрдэлтэй
Докторантуудад Гистологийн хичээл ордоггүй
Гистолоиг III
Бакалаврын түвшний оюутнуудад заадаг Гистологийн хичээлийн 32 сэдэв
Докторын хөтөлбөрт хичээлгүй
Гистологи III 2018 онд шинэчилж боловсруулсан
7 багцын Гистологийн сэдвүүдийг сайжрууж боловсруулсан
Докторын сургалтанд хичээл заадаггүй
Мэрэгжлийн болон шинжлэх ухааны магистрантад 2 кц-ийн багтаамжтайгаар Гистологи III хичээлийг заадаг
Манай сургуулийн хөтөлбөр олон улсын магадлан итгэмжлэлд ороогүй. Гэхдээ Европын холбооны Мал эмнэлгийн сургуулиудын холбоогоор хөтөлбөртөө хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэсэн
Гистологи I, II хичээлийн хөтөлбөр дотоодын магадлан итгэмжлэлд орсон
"Морин спортын менежер" олон улсын хөтөлбөр
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.