Хэрэглэгчийн мэдээлэл
цэвэгмид халиунаа Ахлах багш
Боловсруулсан
1.Plos one 2. Ann Clin Cytol Pathol 4(4):1106
1.Цэрэнлхам П, Нарангэрэл Б, Алтанхүү Б., Халиунаа Ц. (2017) Хүнсний халдварт хордлого үүсгэгч E.coli O157 нянгийн молекул биологийн болон эрсдлийн судалгааны дүнгээс. МЭС-ийн Эрдмийн бичиг. 75 жилийн ойд зориулан гаргасан тусгай дугаар. Хуудас 15-19 2. Хэрлэн Б., Насан-Өлзий Ц., Цэрэнлхам П., Амгаланбаатар Г., Халиунаа Ц. (2017) Результаты сравнения методов фенол хлороформа и набора реагентов (Qiagen) для выделения ДНК из тканей животных. Материалы международной научно-практической конференции “Состояние и пути развитие производства и переработки продукции животноюодства, охотничьего и рыбного хозяйства” посвященной 85-летию технологического факультета БГСХА имени В. Р. Филиппова. Улан-удэ, стр. 112-115 3. Халиунаа (2017). Филаментовирус из пасеки Монголии. Журнал Пчеловодство #3, p. 14-15 (in Russian) 4. Khaliunaa et al (2018) A helminthological record on free-ranging pikas and rodents collected from Tibetan plateau, China: Preliminary results. Ann Clin Cytol Pathol 4(4):1106 5. Халиунаа и др. (2018) Содержание аминокислоты пролин в меде разного ботанического происхождения. Материалы XXI Международной научно-практической конференции “Аграрная наука-сельскохозяйственному производству Сибири, Казахстана, Монголии, Беларуси и Болгарии”
2017 онд МЭС-ийн 75 жилийн ойн материалд
Helminth distribution in Bayanhongor
2018 ond Khatantuul and Khaliunaa. Helminth distribution in Bayanhongor province/ New generation towards agricultural sustainable development" conference, 2018 2017 ond Доржжүгдэр, Халиунаа "Гүүний эхэсээс бага молекулт нэгдэл ялгах оролдлого" Оюутны ЭШ хурал 2016 ond Б. Насан Өлзий, Халиунаа МЭ-ийн сургалтад ашиглаж буй мэлхийн орчны тавлаг байдалд хийсэн дүгнэлт Г. Цэрэнлхам, Халиунаа Хүнсний хордлого үүсгэгч нян илрүүлсэн дүнгээс Х. Хэрлэн, Халиунаа ДНХ ялгах аргуудыг харьцуулсан дүн Д. Долгормаа, Халиунаа (МЭХ-ийн хурал) Сарлагийн бруцеллез оношлосон дүн
МЭС ЭЗ
MSc хамгаалуулах зөвлөлийн гишүүн
тийм
тийм
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.