Хэрэглэгчийн мэдээлэл
сэнгэ бямбацогт Дэд профессор
Хонь, нохойны хугарсан чөмөгний ясанд хүрэх зам, эмчилгээний зарим аргыг судалсан дүн
1. “Бог малыг хялганы төрлийн ургамалаас үүсэх өвчнөөс ссэргийлэх боломж” 2. “Мал эмнэлгийн дээд боловсролыг сайжруулах замаар малыг эрүүлжүүлэх нь” 3. Мэс засал, нөхөн үржихүйн сургалтыг сайжруулах төсөл 4. “Мал хөнгөлөх дэвшилтэт аргаар ашиэ шимийг нэмэгдүүлэх боломж" инновацийн төсөл 5. “Нохой, муурны нөхөн үржихүйг мэс заслын аргаар хязгаарлах боломж” инновацийн төсөл 6. “Improving vets knowledge and capacipy of diagnosing and treating surgical diseases” сэдэвт олон улсын төсөл “Үйлдвэрлэлийн малын эмч нарын мэс заслын зарим эмгэгийг оношлох эмчлэх” төсөл
1.Гахайн фермерд туршуул хээлтүүлэгч бэлтгэж, зохиомол хээлтүүлэг хийсэн үр дүнгээс 2.Мал хөнгөлөх аргаар ашиг шимийг нэмэгдүүлэх боломж 3.“Купрад Б бэлдмэлийг хугарсан ясны бороололтонд туршсан дүнгээс” 4.“Хурдан морины хөлний гэмтэлийг рентген, ЭХО аппаратаар оношлосон дүн” 5.“Хурдан морины хөлний өнчин ясны гэмтэлийг рентген, аппаратаар оношлосон дүн”
1 Нохойн хугарсан шуу ясыг чөмөгний гадуур бэхэлгээний аргаар эмчилсэн дүн 2. Хонины хугарсан бугалганы ясыг чөмөгний дотуур бэхэлгээний аргаар эмчилсэн дүн 3. Хугарсан чөмөгний ясанд хүрэх мэс заслын арга зам 4. Хугарсан яс бороололтын рентген ба гистологийн шинжилгээний дүн 5. Нүдний салст болон эвэрлэг бүрхүүлд хийх мэс заслын эмчилгээ, эмгэгийн үе дэх бичил бүтэцийн судалгааны дүн 6. Шивээтэх өвчин түүний тархалт, бие махбод дахь өөрчлөлтийг судалсан дүн 7. Малын нүдний хавдар түүнийг мэс заслын аргаар эмчлэх нь 8. Гэмтэл үүсэх шалтгааныг мал амьтны нүдний анатомийн бүтцийн онцлогтой холбон судалж, нүд бүлтрэх эмгэгийг эмчилсэн нь 9. Араб үүлдрийн хурдан моринд тохиолдох эмгэгүүд, сэргийлэх арга 10. Адууны туурайн эмгэгийг бүтэц, үйл ажиллагаатай нь холбон судалж, түүнийг засаж эмчилсэн нь 11. Мэс заслын уусдаг утасны шингэх нөлөөг судалсан ажлын дүн 12. Хугарсан ясны бороололтонд жоншны үзүүлэх нөлөөг судалсан дүн 13. Гахайн фермд туршуул хээлтүүлэгч бэлтгэж, зохиомол хээлтүүлэг хийсэн үр дүнгээс 14. Нохойны мэс заслын болон мэс заслын дараах хүндрэлүүдийг судалсан дүнгээс 15. Хурдан морины хөлөнд тохиолдох гэмтэл 16. Үжил өвчний үед бие махбодид гарах бүтэц үйл ажиллагааны өөрчлөлт 17. Нохойн давсагны чулууны бүтэц, найрлага
1. Causes of leg ailments found in race hourses and some preventive measures 2. Хурдан морины хөлний бэртэл, гэмтэлийг эмчилсэн үр дүнгээс 3. Нохойн мэс заслын үеийн ба мэс заслын дараах хшндрэлүүдийг судалсан дүнгээс 4. Хурдан морины хөлний бэртэл, гэмтэлийг судалсан дүн 5. Зарим дааврыг адууны инсулин тэсвэрлэх чанар, ламинит өвчинтэй холбон судалсан дүнгээс 6. Нохойг битүү аргаар хөнгөлсөн үр дүнгээс 7. Үжил өвчний үед бмб-д гарах өөрчлөлтийг судалсан үр дүн 8. Уралдааны адуунд тохиолддог сагагны өнчин ясны гэмтэлийг рентген шинжилгээний аргаар оношлосон дүнгээс 9. Нохойн давсаганд чулуу үүсэх шалтгаан түүний найрлагыг судалсан дүнгээс 10. Морфологическая картина яичнииков верблюдиц-Бактрианов Монголии 11. Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд хэрэгжиж байгаа “Нохой, муурны нөхөн үржихүйг мэс заслын аргаар хязгаарлах боломж “ 12. Уралдааны адуунд тохиолддог хөлний бэртэл, гэмтэл “Монгол адууны урд хөлний өнчин ясны өндөр, өргөнийг хэмжиж харьцуулсан судалгааны дүн” 13. “Уралдааны морины урд хоёр хөлний өнчин ясны гэмтлийг рентген шинжилгээний аргаар оношлосон дүнгээс” 14. “Монгол адууны сагагны өнчин ясны гэмтлийн шалтгааныг судалсан дүн” 15. “Уралдааны адууны хөлийн эмгэг үүсэх шалтгааныг судалсан нь” 16. Адууны хөлний гэмтэлийг рентген аппаратаар оношлосон дүн
1. Туршлагын амьтанд зүү засал үйлдэх техник 2. Уралдааны үед тохиолдож байгаа хөлийн бэртэл гэмтэл түүнийг эмчилсэн үр дүн 3. Адуунд тохиолдож буй мэс заслын эмгэг түүнээс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх асуудалд 4. Мал амьтны шээс бэлгийн эрхтний мэс заслын эмгэг түүнийг эмчилсэн үр дүн 5.“Купрад Б бэлдмэлийг хугарсан ясны бороололтонд үзүүлэх нөлөөг судлах нь” 6.“Купрад Б бэлдмэлийг хугарсан ясны бороололтонд үзүүлэх нөлөөг судлах нь” 7. Хурдан морины хөлний бэртэл гэмтэлийг эмчилсэн дүнгээс 8. Нохойн мэс заслын дараах хүндрэл, түүнээс урьдчилан сэргийлэх Нохойг битүү аргаар хөнгөлсөн дүнгээс 9. Үжил өвчний үед бие махбодид гарах өөрчлөлтүүдийг бичил бүтцийн аргаар судалсан нь 10. Мал хөнгөлөх дэвшилтэт аргаар ашиг шимийг нэмэгдүүлсэн дүн 11. Уралдааны адуунд тохиолддог хөлний бэртэл, гэмтэл 12. Хурдан морины шөрмөс, шандасны гэмтэлийг судалсан үр дүн 13. “Уралдааны адуунд тохиолддог өнчин ясны гэмтлийн рентген оношлогооны дүгнэлт” 14. “Монгол адууны урд хөлний өнчин ясны өндөр, өргөнийг хэмжиж харьцуулсан судалгааны дүн” 15. “Монгол адууны сагагны өнчин ясны гэмтлийн шалтгааныг судалсан дүн” 16.“Уралдааны адууны хөлийн эмгэг үүсэх шалтгааныг судалсан нь”
1.Адууны хөлний гэмтэлийг рентген аппаратаар оношлосон дүн 2. Уралдааны адуунд тохиолдох өнчин ясны эмгэгийг оношлосон дүн 3. Уралдааны адуунд тохиолдох өнчин ясны эмгэгийн оношлогооны зарим асуудалд 4. Адууны хөлний эмгэгийг илрүүлэх клиник үзлэгийн тусгай арга 5. Хурдан морины хөлний бэртэлүүд 6. Адууны өвчнийг уламжлалт аргаар эмчлэх
1. Бага малыг битүү аргаар хөнгөлөх багаж
1. Магистр хамгаалуулах зөвлөл гишүүн 2. Доктор зэрэг хамгаалуулах зөвлөл гишүүн
Мал эмнэлгийн сургуулийн эрдмийн зөвлөллийн гишүүн
Мал эмнэлгийн хүрээлэнгээс гаргадаг сэтгүүл редакцийн зөвлөлийн гишүүн
Мал эмнэлгийн ерөнхий мэс засал
МЭБС-ийн бүтээлийн товчоон
Амьтны зүү засал Нохойг битүү аргаар хөнгөлөх
Адууны яс, үе мөчний рентген шинжилгээ
1. Малыг битүү аргаар хөнгөлөх 2. Нохойг битүү аргаар хөнгөлөх 3. Нохойн өндгөвч сав авах ажилбар зөвлөмж 4. Адууны яс, үе мөчний рентген шинжилгээ
1. Мэс засал 3 2. Мэс засал 2 3. Уламжлалт ханах хатгах засал
1. Мэс засал 3 дадлага 2. Мэс засал 2 дадлага 3. Уламжлалт ханах хатгах засал дадлага
1. Мэс засал 3 бие даалт 2. Мэс засал 2 бие даалт 3. Уламжлалт ханах хатгах засал бие даалт
1. Мэс засал 3 Е хичээл 2. Мэс засал 2 Е хичээл 3. Уламжлалт ханах хатгах засал Е хичээл
1. Шинжлэх ухааны доктор Жижиг амьтны мэс засал хичээл стандарт хөтөлбөр
1. Мэргэжлийн магистр Жижиг амьтны мэс засал хичээл стандарт хөтөлбөр
1. Жижиг амьтны мэс засал 2. Уламжлалт мал эмнэлэг
1. Жижиг амьтны мэс засал 2. Уламжлалт мал эмнэлэг
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.