Хэрэглэгчийн мэдээлэл
чимидцэеэ хулан Дэд профессор
“Монгол болон Америкын уугалуудын домог зүйн харьцуулсан судалгаа” 2012 он. МУИС
1.Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоон төсөл 2008-2014 2.Аман түүх 2009-2012 3.Миний түүх-Миний соёл, 2009 4.1937 оноос өмнө үйл ажиллагаа явуулж байсан сүм хийдийн хуучны зургийг таних 2010-2011 5.Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоо төслөөр хийгдсэн сүм хийдийн тодорхойлолтоос орчуулга хийх 2009-2010 6.“Gender based Mining Impact on the Community” докторын судалгааны ажил, 2010 7.Асрамж халамжаас гарч буй хүүхдийг бие даасан амьдралд бэлтгэх хөтөлбөр, 2011 8.“An Exploration of the Virtues Project: Ontological, Educational and cross- cultural inquiries into A Moral Education Program Within A Mongolian School Setting” 2009-2015 9.“Erasmus+” төслийн зочин судлаач, 2018
1.“Уран сайхны эх дэх цэцэгсийн дүрслэл хийгээд бэлгэдэл” Б.Насан, 2013 2.“Монгол хэлний тийн ялгал англи хэлнээ илрэх нь” Х.Өнөрдулам, 2013 3.“Монгол хэлний хэлц үгийг англи хэлээр орчуулах нь” (Таван хошуу малтай холбоотой хэлц үгийн жишээгээр ), Л.Должинхорол, 2014 4.“Монгол англи хэлний тэмдэг нэрийн зэрэгцүүлсэн судалгаа”, Ч.Энхтуул, 2014
1.Ж.К.Бинстийдийн тэмдэглэл хийгээд Балжир ламын тухай мэдээ, ХААИС-ийн БУС-ийн Байгаль шинжлэл сэтгүүл, 2013 он 2.ХААИС-ийн мэргэжлийн англи хэлний сургалтын хөтөлбөрийн өнөөгийн байдал, “Гадаад хэл заах арга, хэл шинжлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв” олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2013 он, А.Булгаа М.Оюунчимэг 3.Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоо төслийн дүн (Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн жишээгээр), ХААИС-ийн СБТ-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2015 он 4.Монголчуудын ичгүүрийн тухай үзэл, ойлголт, ХААИС-ийн СБТ-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2016 он 5.Гадаад хэлний сургалтын орчин үеийн чиг хандлага: Пол Нэйшиний “Four Strands”арга, үнэлгээ, ХААИС-ийн СБТ-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2017 он, Д.Гэрэлтуяа (MA) 6.Монгол нүүдэлчдийн Амин чанар, ХААИС, “Монгол угсаатны нүүдлийн соёл иргэншил ба орчин үе” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн хураангуй, 2017 оны 10-р сарын 13 7.Exploring nature and importance of “Vocabulary Size Test”, ХААИС-ийн СБТ-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2018 он, О.Энхдэлгэр, дэд профессор, (PhD), Т.Ганчимэг (MA), Д.Гүнжиймаа (MA
1.Аян замын тэмдэглэл орчуулга судлалын эх сурвалж болох нь, ХИС-ийн харьяа Билиг сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг№02, 2014 он 2.Нацагшугарын Цэрэндондов буюу Андиа хувилгааны намтар, Завхан аймгийн Шилүүстэй сумын Улаанбаатар хот дахь Нутгийн зөвлөл, Гандантэгчинлэн хийдийн дэргэдэх Эрдэм соёлын хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулсан “Хутагт судлал” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл, 2014 он 3.Гадаад хэл сурах сургах хэрэгцээ хийгээд уламжлалт заах арга зүй, ХИС-ийн харьяа Билиг дээд сургуулийн Эрдэм шинжилгээний бичиг № 03, 2015 он 4.Чингис хааны байлдан дагуулал хийгээд Дундад Азийн яруу найрагч Желаладин Балки, ХИС-ийн Эрдмийн бичиг, 2015 он 5.Монголчуудын язгуур сэтгэлгээ-Домог зүй, ХИС-ийн Билиг сургуулийн Багш судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2016 он 6.Шаврон хувилгаан Лувсанданзаны намтрын тодруулга, Завхан аймгийн Шилүүстэй сумын Улаанбаатар хот дахь Нутгийн зөвлөл, Гандантэгчинлэн хийдийн дэргэдэх Эрдэм соёлын хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулсан “Монголын хутагт хувилгаадын судалгаа” II эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2017 он 7.Пол Нэйшиний “Дөрвөн утас”-ны арга, түүний онцлог, СЭЗИС-ийн Англи хэл судлалын тэнхим “Хэл судлал-Орчин үеийн чиг хандлага” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, 2017 он 8.Монголчуудын ичгүүрийн тухай үзэл ойлголт хийгээд орчин үеийн хандлага, Антоон Мостаэрт Монгол судлалын төвийн “Эрдмийн хэлхээ” цуврал, 2017 он 9.Ичгүүрийн тухай уламжлалт ойлголт, залуусын өнөөгийн чиг хандлага, МУБИС-ийн Монгол судлалын сургуулийн “Монгол судлал” эрдэм шинжилгээний цуврал, 2017 он 10.Номлогчдын бүтээл туурвил дахь Монгол нүүдэлчдийн Амин чанар, “Си Ай Си Эм”-ийн монголч эрдэмтэд, монгол судлалд оруулсан хувь нэмэр” 2017 он 11.Гадаад оюутнуудад Монгол хэл зааж ирсэн туршлага, өнөөгийн байдал (ХААИС-ийн жишээгээр), МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ийн Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхим, “Гадаад хүнд монгол хэл заах онол, аргазүйн асуудал” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл, 2018 он 12.Даяарчлал ба Монгол соёлын өөрчлөлт, СЭЗИС-ийн Англи хэл судлалын тэнхим “Хэл судлал-Орчин үеийн чиг хандлага” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл, 2018 он 13.Assessing English Vocabulary knowledge with “Vocabulary Size Test” (on the example of the 1st grade students of MULS), СЭЗИС-ийн Англи хэл судлалын тэнхим “Хэл судлал-Орчин үеийн чиг хандлага” эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхэтгэл, 2018 он, О.Энхдэлгэр, дэд профессор, (PhD), Т.Ганчимэг (MA), Д.Гүнжиймаа (MA)
1.Mongolian mythology and its features, ОХУ-ын Москвагийн Хүмүүнлэгийн Улсын Их сургууль, “The Mongols: traditional culture and modern times” олон улсын хурал, 2016 оны 10-р сарын 13-15 2.“Field survey results in Eastern aimags of Mongolian Monastery Mapping”, БНПУ-ын Варшавын ХААИС-ийн Социологийн факультет, “Nomadic Cultures and Traditions” ,2017 оны 11-р сарын 25
1.Аян замын тэмдэглэл орчуулга судлалын эх сурвалж болох нь, ХИС-ийн харьяа Билиг сургуулийн багш судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурал, 2014 2.Нацагшугарын Цэрэндондов буюу Андиа хувилгааны намтар, Завхан аймгийн Шилүүстэй сумын Улаанбаатар хот дахь Нутгийн зөвлөл, Гандантэгчилэн хийдийн дэргэдэх Эрдэм соёлын хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулсан Хутагт судлал эрдэм шинжилгээний хурал, 2014 оны 4-р сарын 28 3.Гадаад хэл сурах сургах хэрэгцээ хийгээд уламжлалт заах арга зүй, Teaching and researching in higher education context, МУИС-ийн ШУС- Их Британи Америк судлалын тэнхим 2014 оны 12-р сарын 13 4.“Монголчуудын ичгүүрийн тухай үзэл ойлголт хийгээд орчин үеийн хандлага”, МУБИС-ийн Монгол судлалын сургуулийн “Монгол судлал-Орчин үеийн шинэ чиг хандлага” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 2017 оны 3-р сарын 12 5.“Шаврон хувилгаан Лувсанданзаны намтрын тодруулга”, Завхан аймгийн Шилүүстэй сумын Улаанбаатар хот дахь Нутгийн зөвлөл, Гандантэгчилэн хийдийн дэргэдэх Эрдэм соёлын хүрээлэнтэй хамтран зохион байгуулсан “Монголын хутагт хувилгаадын судалгаа” II хурал, 2017 оны 4-р сарын 17 6.Пол Нэйшиний “ Дөрвөн утас”-ны арга, түүний онцлог, СЭЗИС-ийн Англи хэл судлалын тэнхим “Хэл судлал-Орчин үеийн чиг хандлага” эрдэм шинжилгээний хурал, 2017 оны 4-р сарын 28 7.“Mongolian viewpoint on conservancy: Past and Present”, Америкийн Монгол судлалын Төв, "Trans-Disciplinary Research in Mongolia: Bridging the Cultural/ Natural Science Divide" 2017 оны 6-р сарын 16 8. “Номлогчдын бүтээл туурвил дахь Монгол нүүдэлчдийн Амин чанар”, Антоон Мостаэрт монгол судлалын төв, “Си Ай Си Эм”-ийн монголч эрдэмтэд, монгол судлалд оруулсан хувь нэмэр” 2017 оны 11-р сарын 30 9.Гадаад оюутнуудад Монгол хэл зааж ирсэн туршлага, өнөөгийн байдал (ХААИС-ийн жишээгээр), МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ийн Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхим, “Гадаад хүнд монгол хэл заах онол, аргазүйн асуудал” эрдэм шинжилгээний хурал, 2018 оны 3-р сарын 31 10.Даяарчлал ба Монгол соёлын өөрчлөлт, СЭЗИС-ийн Англи хэл судлалын тэнхим “Хэл судлал-Орчин үеийн чиг хандлага” эрдэм шинжилгээний хурал, 2018 он 11.Assessing English Vocabulary knowledge with “Vocabulary Size Test” (on the example of the 1st grade students of MULS), СЭЗИС-ийн Англи хэл судлалын тэнхим “Хэл судлал-Орчин үеийн чиг хандлага” эрдэм шинжилгээний хурал, 2018 он, О.Энхдэлгэр, дэд профессор, (PhD), Т.Ганчимэг (MA), Д.Гүнжиймаа (MA)
1.Ж.К.Бинстийдийн тэмдэглэл хийгээд Балжир ламын тухай мэдээ, ХААИС-ийн БУС-ийн багш судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурал, 2013 он 2.ХААИС-ийн мэргэжлийн англи хэлний сургалтын хөтөлбөрийн өнөөгийн байдал,“Гадаад хэл заах арга, хэл шинжлэлийн өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 2013 он А.Булгаа, М.Оюунчимэг 3.“Virtues project”-ийн сайн сайхан зан чанарын нэрсийг орчуулсан туршлага, ХААИС-ийн БУС-ийн багш судлаачдын Эрдэм шинжилгээний хурал, 2014 4.Монголын сүм хийдийн түүхэн товчоо төслийн дүн (Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймгийн жишээн дээр ), ХААИС-ийн СБТ-ийн багш судлаачдын Эрдэм шинжилгээний хурал, 2015 5.Монголчуудын ичгүүрийн тухай үзэл, ойлголт, ХААИС-ийн СБТ-ийн багш судлаачдын Эрдэм шинжилгээний хурал, 2016 он 6.Гадаад хэлний сургалтын орчин үеийн чиг хандлага: Пол Нэйшиний “Four Strands” арга, үнэлгээ, ХААИС-ийн СБТ-ийн багш судлаачдын Эрдэм шинжилгээний хурал, 2017 он 7. “Vocabulary Size Test” by Paul Nation and its importance,ХААИС-ийн СБТ-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг, 2018 он, О.Энхдэлгэр, дэд профессор, (PhD), Т.Ганчимэг (MA), Д.Гүнжиймаа (MA)
Монголын англи хэлний багш нарын холбооны гишүүн
Innovation and Communication сурах бичгийн 2 бүлэг
1.English for Chemistry students, Улаанбаатар, 2014 он, 15,5 хх 2.English for Economics and Business students, Улаанбаатар, 2014 он, 15,5 хх 3.Special English for Chemistry students Self-Assessment book, Улаанбаатар, 2014 он, 2,5 хх
Монгол хэл бичиг , найруулга зүй хичээлийн "Эртний бичиг үсгийн дурсгал", "Найруулгын алдаа" сэдэвт иж бүрдэл
1.English for Economics and Business
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.