Хэрэглэгчийн мэдээлэл
гэндэнпил лхамжав Дэд профессор
Ургамалын гаралтай “Тетраплант”бэлтгэх арга, бэлдмэлийн эм судлалын үйлдэл
STUDY OF SOME HEAVY METAL LEVELS IN TUUL RIVER BASIN AND THEIR EFFECTS ON ANIMALS
1. Малын эмзүй, эмчилгээний уламжлалт арга 2. Малын гаралтай бүтээгдэхүүнд антибиотикийн үлдэгдлийн шалтгааныг тогтоох 3. Багшлах боловсон хүчний чадавхийг сайжруулах 4. МЭ-ийн клиникийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж, эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэр арга механизмыг тогтоох судалгаа
1. МЭ-ийн хор судплал хичээлийн стандарт, хөтөлбөрөөр 2, Амьсгал, зүрх, мэдрэл, тэжээл боловсруулах, тулгуур эрхтний багцын хор судлал
1. Хор судлал- хөтөлбөр, стандартаар 2. Багцын хөтөлбөр, стандарт
1.
Эмнэд зүйн хор судлал
1. Эмийн ба хорт ургамал судлал 2. Хор судлал
1. Интернет, сүүлийн үеийн сурах бичиг ашиглан байнга байнга баяжилт хийх 2, Мэргэжлийн гадаад багш урьж хичээл заалгах /Япон, Хоккайдагийн МЭС/
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.