Хэрэглэгчийн мэдээлэл
чулуудай баярчимэг Дэд профессор
удирдаж байгаа
1- Магистрын англи хэлний нэгдсэн шалгалтын комиссын гишүүн 2-Боловсрол судлалын академийн гишүүн 3-Боловсрол судлалын магадлан итгэмжлэлийн мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн
мэргэжлийн англи хэлний 3 мэргэжлийн хичээлийн хөтөлбөр боловсруулсан
Англи хэлний хичээл хөтөлбөрөөс хасагдсан. Докторын нэгдсэн шалгалтын комисст орж ажилладаг
англи хэлний хичээл хөтөлбөр хасагдсан. Нэгдсэн шалгалтын бүрэлдэхүүнд ажилладаг
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.