Хэрэглэгчийн мэдээлэл
пэлдэн болормаа Профессор
Боловсролын доктор: Шинэсэрхүү бударгана, Хуурмаг булчирхайт ортуузын иммунотроп үйлдлийн фармакологи судалгаа Шинжлэх ухааны доктор: Салораксор бэлдмэлийн фармакологийн үйлдлийг эсийн мебран редоксипотенциалын 3 төлөв шугамтай холбон судлах нь
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.