Хэрэглэгчийн мэдээлэл
батмөнх оюун Ахлах багш
Ажлын байранд хийх дасгал хөдөлгөөн Улсын хэмжээнд дасгал хөдөлгөөн ажлын байрандаа хийх зааварчилгаа
Аэробик гимнастик онол заах арга
Нүүрний арьс болон булчингуудад зориулсан аэробик гимнастик /орчуулсан/
Аэробик гимнастикийн Олон улсын шүүгчийн дүрэм
Степ аэробикийн онол арга зүй
Хөдөлгөөн эрүүл мэнд
Спорт явган аялалын гарын авлага сургалтын материал
Биеийн тамир-Эрүүл мэнд хичээлийн лекц хэвлүүлсэн
Биеийн тамир-эрүүл мэнд хичээлийн иж бүрдэл 1. Гимнастик 2. Сагсан бөмбөг 3. Волейбол 4. Хөнгөн атлетик 5. Спорт явган аялал
Монголын гимнастикийн холбоо Аэробик гимнастикийн техникийн хороо Их дээд сургуулийн оюутан залуучуудад зориулсан зохиомжит дасгал хөдөлгөөн 2/3 минут Бие дааж сурах, хийх шалгуулах
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.