Хэрэглэгчийн мэдээлэл
батболд солонго Дадлагажигч багш
2018 оны Суурь боловсролын төвийн багш нарын судалгаанд суурилсан сэдэв нэртэй эрдэм шинжилгээний хуралд Их дээд сургуулийн монголын түүх соёл ёс заншил хичээлийн хөтөлбөрт хийсэн харьцуулсан судалгаа сэдэвт илтгэл хэлэлцүүлсэн.
Монголын түүх соёл ёс заншил хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу 32 цагийн лекцийг PPT болон Word -өөр бэлдсэн.
Монголын түүх соёл ёс заншил хичээлийн хөтөлбөрийн дагуу 32 цагийн семинарын хичээлийн нэмэлт материалыг бэлдсэн.
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.