Хэрэглэгчийн мэдээлэл
алтангэрэл алтанзул Багшийн хөгжил хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
"CREATION AND EVALUATION OF NOVEL BIOCOMPATIBLE NANOPARTICLES FOR SIRNA DELIVERY" Inner Mongolia University, P.R.China, 2016
“Mongolian traditional medicine- Sampilnorov/ Erdeniin urel” Joint research work with doctors of Neurology, Inner Mongolia International Mongolian Hospital (100000 Chinese yuan) 2014-2017
Development skills and Teacher training for Leadership (DeSTT) Erasmus+ project #609905-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP financed by EU with 710,731.00 euro (2020-2022)
Altanzul Altangerel, Jia Cai, Lixia Liu, Yinga Wu, Huricha Baigude, Jingfen Han. PEGylation of 6-amino-6-deoxy-curdlan for efficient in vivo siRNA delivery. Carbohydrate Polymers, 2016, 141: 92-98.
Hai Xiao, Altanzul Altangerel, Gerile Gerile, Yinga Wu, Huricha Baigude. Design of Highly Potent Lipid Functionalized Peptidomimetics for Efficient in vivo siRNA Delivery. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 (12): 7638-7645.
Saren Gaowaa, Narisi Bao, Man Da, Qiburi Qiburi, Tsogzolmaa Ganbold, Lu Chen, Altanzul Altangerel, Temuqile Temuqile, Huricha Baigude. Traditional Mongolian medicine Eerdun Wurile improves stroke recovery through regulation of gene expression in the brain. Journal of Ethnopharmacology, 2018, 222: 249-260.
А. Алтанзул, Х. Хүрэлтогоо, Агь шарилжны (Artemisia frigida Willd) биохимийн зарим үзүүлэлтүүд, тэдгээрийн хөдлөл зүй, Байгалийн Шинжлэл сэтгүүл №6, 2011 он, 31-36 хуудас, Улаанбаатар, Монгол
А. Алтанзул, Х. Хүрэлтогоо, Агь, хар шарилжны ургамлын эрдэс бодисын судалгаа, ШУ-ны Академи, Химийн Нийгэмлэгийн бүтээл №5, 2010 он, 80-85 хуудас, Улаанбаатар, Монгол
Altanzul Altangerel, Altantsetseg Shatar, Tuul Nambal, Khureltogoo Khajid, Amarjargal Anand "Dynamics of essential oil and their antimicrobial activities of fringed sagebrush (Artemisia frigida Willd)", Altai: Ecology and Nature, Russian-Mongolian science conference for young researchers, 2012, 106-110, Biysk, Russia.
Altanzul Altangerel, Khureltogoo Khajid, Some biochemical parameters and their dynamics of fringed sagebrush (Artemisia frigida Willd), antibacterial activity, Proceedings of the International Conference on Biotechnology-XXI Century, 2011, p.51- 54, Ulaanbaatar, Mongolia
Altanzul Altangerel, Dolingor Gombojav, Reflections on the usage and culture of "Tea" by Mongolians, Proceedings of International conference on Mongolian-Chinese relations in the field of culture and education, 2018, p. 18-25, Ulaanbaatar, Mongolia
Хэрэглээний хими, Их дээд сургуулийн оюутнуудад зориулсан сурах бичиг, 2 болон 18-р бүлэг, 33.3 х.х, Улаанбаатар, 2018
Боловсролын талаарх мэдээлэл энд байна.
Заадаг хичээлийн талаарх мэдээлэл энд байна.