БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТ

       Бакалаврын сургалтын 39 хөтөлбөр, 56 мэргэжлээр 6000 гаруй оюутан суралцдаг. Багшлах боловсон хүчний 50 гаруй хувь нь докторын зэрэгтэй, 25 хувь нь профессор цолтойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. Элсэлтийн бүртгэл 2020 оны 03-р сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийг дуустал явуулна. Бүртгэл, мэргэжил сонголтыг WWW.ELSELT.MULS.EDU.MN хаягаар болон ХААИС-ийн хичээлийн төв байранд дээрх өдрүүдэд явагдана.ХААИС Тоон мэдээлэл

 • 1
  Байгуулагдсан он : 1958

 • 2
  Суралцагчид
  • Бакалавр оюутан: 5468
  • Магистрант оюутан: 2844
  • Докторант оюутан: 673
  • Хэлний бэлтгэл:
  • Гадаад оюутан:

 • 3
  Нийт багш, ажилтнууд
  • Үндсэн багш: 405
  • Цагийн багш:
  • Бусад багш ажилтнууд: