МАГИСТР, ДОКТОРЫН СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ ХӨТӨЛБӨР

САЛБАРХӨТӨЛБӨРТҮВШИН
докторМагистр
MScMPS
МАЛ ЭМНЭЛЭГ, МАЛ АЖ АХУЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛМал эмнэлгийн эм зүйFE 
Мал амьтны паразит өвчин судлалFE 
Мал эмнэлгийн ариун цэврийн хяналт үнэлгээFE 
Мал амьтны халдварт өвчин, эмгэг судлалFE᠎Е
Мал эмнэлгийн эмнэл зүйFEE
Мах сүүн бүтээгдэхүүн судлалFE 
БиотехнологиFE 
Тэжээл бэлчээр судлалFE 
Зоо инженерFE 
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний чанар, эрүүл ахуйн үнэлгээFE 
Таваар судлалFE 
ХАА-н бүтээгдэхүүний хими технологи E 
Бэлчээр хамгаалал, нөхөн сэргээлт E 
Загас үржүүлэг, аж ахуй E 
АГРОЭКОЛОГИ, БАЙГАЛЬ ШИНЖЛЭЛ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААБайгаль орчны хяналт, үнэлгээFE 
Байгалийн аялал жуулчлал E 
Экологи E 
АгрономиFE 
Хөрс судлал, агрохимиFE 
Ургамал хамгаалал хорио цээрийн хяналт үнэлгээFE 
Ургамлын нөөц био үйлдвэрлэл E 
Селекци үрийн аж ахуйFE 
Жимс ногооны аж ахуйFE 
Газар тариалангийн аж ахуй /Ургамлын аж ахуйFE 
Ойн аж ахуй, ойн зохион байгуулалт E 
Газар зохион байгуулалтFE 
Ландшафтын архитектур, төлөвлөлт E 
Газрын үнэлгээ, ашиглалт EЕ
Газрын кадастр, зураглал E 
Газар зүйн мэдээллийн систем E 
ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЭЛ ЗҮЙ, ЭДИЙН ЗАСАГЭдийн засагFE 
Бизнесийн менежмент FEЕ
МаркетингFEЕ
Нягтлан бодох бүртгэл FEЕ
СтатистикFE 
Математик загварчлалFE 
Машин механизмын ашиглалтFE 
Инженер механикFE 
Цахилгаан хангамж EЕ
Програм хангамж E 
Мэдээллийн систем E 
Усны менежмент E 
Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи E 
ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨР (ХААИС, ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ)Эдийн засгийн аюулгүй байдал   E 

F-доктор, E-магистр (MSc -шинжлэх ухааны магистр, MPS-мэргэжлийн магистр)
ХААИС Тоон мэдээлэл

 • 1
  Суралцагчид
  • Бакалавр оюутан: 4087
  • Хос хөтөлбөрийн оюутан: 50
  • Бакалаврын гадаад оюутан: 96
  • Магистрант: 268
  • Докторант: 430
  • Ахисан түвшний гадаад суралцагч: 213

 • 2
  Багш, ажилтнууд
  • Үндсэн багш: 354
  • Гадаад багш: 4
  • Гэрээт багш:
  • Зочин профессор: 0
  • Ажилтнууд:294

 • 3
  Багшлах бүрэлдэхүүний бүтэц
  • Докторын зэрэгтэй багш: 196
  • Магистрын зэрэгтэй багш: 158
  • Профессор багш: 15
  • Дэд профессор багш: 84
  • Ахлах багш: 117
  • Багш: 79
  • Дадлагажигч багш: 40
  • Зөвлөх профессор: 19