ХҮНИЙ НӨӨЦ


     Хүний нөөцийн хувьд мэргэшсэн, чадварлаг багш, ажилтныг бүрдүүлж, тэднийг тогтвортой ажиллуулах нөхцлийг хангасан эрхзүйн орчинг бий болгон ажиллаж байна. ХААИС нь сургалтын байгууллагаас судалгааны их сургууль болох зорилтынхоо хүрээнд багшийг хөгжүүлэх, эрдэмжүүлэхтэй холбоотой дүрэм, журмуудаа багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын чанар, үр өгөөжийг дээшлүүлэхэд чиглүүлж ирсний үр дүнд  профессор багшийг үе шаттайгаар бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх тогтолцоо бий болов.

Хүний нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн сан

Ажиллагчдын тоо20082009201020112012201320142015201620172018
1Захирал11111111111
2Дэд захирал77777744444
3Харьяа сургуулийн захирал88888877777
4Харьяа сургуулийн дэд захирал77141414141010101010
5Тэнхмийн эрхлэгч3436373836343031292929
6Үндсэн багш /тэнхимийн эрхлэгч орсон/324335339341345357369403409416437
7Эрдэм шинжилгээний ажилтан2526214250402626262630
8Нягтлан бодогч8810101091414141414
9Номын санч1615161617151921212121
10Эмч11111111111
11Хичээлийн туслах ажилтан5456525355565459615656
12Эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан291145400000
13Байр аж, ахуйн эрхлэгч22222213334
14Бичиг хэрэг хөтлөгч, бичээч00077766666
17Мэргэжилтэн2431312740467441424732
19Жолооч56681010121110108
15Жижүүр, манаач, сахиул4043474645494446464549
16Үйлчлэгч3840444950605054555656
20Слесарь879910101110998
21Мужаан33333333333
22Худгийн моторчин44344444444
23Вакум цонхны цех41222111111
24Хэвлэх үйлдвэр44444445555
25Барилгын засварчин, туслах44344444555
26Цахилгаанчин21122311133
27Гагнуурчин11111111100
28Механик22222211222
Нийт дүн:594622638667699718722737747755767

Хүний нөөцийн бүртгэл, мэдээлэлийн сангийн бүрдэл, ашиглалтын түвшин

           ХААИС нь Хүний нөөцийн бүртгэл, мэдээлэлээ Монгол улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 18 тоот тогтоолоор батлагдсан Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журмын дагуу анх ажилд ороход нь бүрдүүлэн, баяжуулалтыг тогтмол хийдэг. Хүний нөөцийн албанд 2015 оноос хувийн ашиг сонирхол болон хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэнтэй болсноор удирдах албан тушаалтнуудтай холбоотой мэдээллийн сантай болов. ХААИС-ийн өөрсдийн хөгжүүлсэн “Хүний нөөцийн мэдээлэл”-ийн системтэй болж 2016 оноос үйл ажиллагаандаа хэрэглэж байна. Мэдээллийн сангаар дамжуулан төрийн албан хаагчийн анкетийн мэдээлэл, томилгоо, албан тушаалын зэрэглэл, шилжилт хөдөлгөөний мэдээллийг оруулан хүний нөөцийн мэдээллийн санг үүсгэн ашиглаж байна.  ХААИС Тоон мэдээлэл

 • 1
  Байгуулагдсан он : 1958

 • 2
  Суралцагчид
  • Бакалавр оюутан: 5468
  • Магистрант оюутан: 2844
  • Докторант оюутан: 673
  • Хэлний бэлтгэл:
  • Гадаад оюутан:

 • 3
  Нийт багш, ажилтнууд
  • Үндсэн багш: 405
  • Цагийн багш:
  • Бусад багш ажилтнууд: