ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУРГАЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН “НАРТ” ТӨВ

       Сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн “Нарт” төв нь оюутан суралцагчдын танхимд сурсан мэдлэгээ баталгаажуулах, сургалт үйлдвэрлэлийн дадлага хийх, судалгаа, шинжилгээний ажил хийх зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна. “Газар тариалангийн сектор”-ын талбайд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулах, удаан жилээр үргэлжлэх сэлгээ, хөрс боловсруулалтын суурин судалгаа 12 дахь жилдээ арга зүйн дагуу 8 га талбайд тавьж, таримал сорилтын судалгаанд хөрс боловсруул алтын суурин судалгаа 12 дахь жилдээ арга зүйн дагуу 8 га талбайд тавьж, таримал сорилтын судалгаанд 40 гаруй төрл- ийн 80 гаруй зүйлийн таримал сорт туршиж байна. ХБНГУ-ын Тампико трейдинг  компанийн захиалгаар УГТЭШ Х - тэй хамтран Хулууны үр гарган авах” судалгаа явуулж,  2 га талбайд жимсгэний үржүүлгийн ажил хийгдэж цаашдаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх    боломж бий болов. БНСУ-ын  Ханкёнг, Чомбукийн их сургууль, ОХУ-ын Эрхүүгийн ХААИС, Улаан-Үүдийн ХАА-н академи зэрэг гадаадын их, дээд сургуулийн оюутан, судлаач багш нарыг 6, 7-р саруудад төв дээрээ хүлээн туршлага солилцдогХААИС Тоон мэдээлэл

 • 1
  Байгуулагдсан он : 1958

 • 2
  Суралцагчид
  • Бакалавр оюутан: 4040
  • Магистрант оюутан: 2170
  • Докторант оюутан: 180
  • Хэлний бэлтгэл:
  • Гадаад оюутан:

 • 3
  Нийт багш, ажилтнууд
  • Үндсэн багш: 391
  • Цагийн багш:
  • Ажилтнууд:294