АГРОПАРК

ХААИС - ийн  Агропарк нь туршлага судалгааны ажил, магистрант оюутаны эрдэм шинжилгээний ажил, оюутнуудын сургалтын болон үйлдвэрлэлийн дадлагыг гүйцэтгэх материаллаг баазыг бэхжүүлэхэд анхаарлаа хандуулан ажилладаг. Төмс хүнсний ногоо тарих, чимэглэлийн мод бутыг арчлах, бордох, талбайн болон хүлэмжинд хүнсний төрөл бүрийн ногоо тарих, арчлах, ургац хураах хүртэлх бүхий л шатны ажлыг оюутнуудад зааж сургахдаа биечлэн хийж үзүүлэх аргыг баримтлан оюутнууд өөрстөө хийж гүйцэтгэхээр зохион байгуулж технологийн хяналт тавьж ажилладаг.

       Жимс жимсгэний мод бутын суулгац, төмс хүнсний ногоо 1000 м кв талбай бүхий 6 хүлэмжинд нарийн ногоо тарихаас гадна үрслэгийг хүлэмжинд бэлтгэж захиалгаар нийлүүлдэг.

Тариалалтын дадлага, зуны арчилгаа, ургац хураалтын ажиллагаанд оюутнууд хамрагдаж 5-р сарын 1-нээс 10-р сарын 1 хүртэл үйдвэрлэлийн дадлагыг хийж гүйцэтгэдэг. Мөн эрдэмтэн багш, судлаач нарын туршлага, судалгааны ажил, туршилтыг явуулдаг.ХААИС Тоон мэдээлэл

 • 1
  Байгуулагдсан он : 1958

 • 2
  Суралцагчид
  • Бакалавр оюутан: 4040
  • Магистрант оюутан: 2170
  • Докторант оюутан: 180
  • Хэлний бэлтгэл:
  • Гадаад оюутан:

 • 3
  Нийт багш, ажилтнууд
  • Үндсэн багш: 391
  • Цагийн багш:
  • Ажилтнууд:294