НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ХӨНГӨЛӨЛТИЙН КАРТ

         

 Монгол Улсын 2015 оны төсвийн тухай хууль, Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны А/740 тоот захирамжийн дагуу нийтийн тээврийн хэрэгслээр хичээлдээ зайлшгүй явах шаардлагатай өдрөөр суралцаж байгаа оюутнуудад “Оюутны цахим төлбөрийн карт”-ыг олгодог. Жил бүрийн 9-р сарын 10-ны өдрөөс 9-р сарын 25-ны дотор бүрэлдэхүүний сургуулийн сургалтын албанд мэдүүлгийн загвар, бичиг баримтыг бүрдүүлж өгнө.

Бүрдүүлэх бичиг баримтын жагсаалт

 • Хорооны болон түр оршин суугаа тодорхойлолт;
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 • Оюутны үнэмлэхний хуулбар;
 • Сургуульд элсэн орсон БСШУСЯ-аас олгосон томилолтын хуулбар;
 • “Цахим төлбөрийн карт”-ын үнэ болох 3600 төгрөгийг УБСКК-ийн Худалдаа хөгжлийн банкны 475014869, Төрийн банкны 105700523235 тоот дансанд тушаасан баримт;
 • Мэдүүлгийн загвар бөглөх;   

  “Цахим төлбөрийн карт”-аа хаяж гээгдүүлсэн тохиолдолд

 “Цахим төлбөрийн карт”-аа хаяж гээгдүүлсэн тохиолдолд нэн даруй тухайн картыг олгосон байгууллагад мэдэгдэж үрэгдүүлсэн картыг бүртгэлээс хасуулж дахин нэг удаа шинэ карт авах эрхтэй.

“Цахим төлбөрийн карт”-ыг дахин авахдаа Дүнжингарав худалдааны төвийн Нийслэлийн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 58 дугаар цонхон дээрээс өөрийн биеэр мөнгө төлсөн баримт, бичиг баримтын хамт очиж картаа авна.ХААИС Тоон мэдээлэл

 • 1
  Байгуулагдсан он : 1958

 • 2
  Суралцагчид
  • Бакалавр оюутан: 4040
  • Магистрант оюутан: 2170
  • Докторант оюутан: 180
  • Хэлний бэлтгэл:
  • Гадаад оюутан:

 • 3
  Нийт багш, ажилтнууд
  • Үндсэн багш: 391
  • Цагийн багш:
  • Ажилтнууд:294