ЗАХИРГААНЫ  ЗӨВЛӨЛ


           Захиргааны зөвлөлийн чиг үүрэг

Их сургуулийг захиргааны удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг бэхжүүлэх, алба, бүрэлдэхүүний сургууль, төв, нэгж хоорондын харилцааг зохицуулах, их сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан чиглүүлэх, захирлын эрхлэх асуудлын хүрээнд шийдвэр гаргахад туслах үүрэгтэй.

 
ХААИС Тоон мэдээлэл

 • 1
  Суралцагчид
  • Бакалавр оюутан: 4087
  • Хос хөтөлбөрийн оюутан: 50
  • Бакалаврын гадаад оюутан: 96
  • Магистрант: 268
  • Докторант: 430
  • Ахисан түвшний гадаад суралцагч: 213

 • 2
  Багш, ажилтнууд
  • Үндсэн багш: 354
  • Гадаад багш: 4
  • Гэрээт багш:
  • Зочин профессор: 0
  • Ажилтнууд:294

 • 3
  Багшлах бүрэлдэхүүний бүтэц
  • Докторын зэрэгтэй багш: 196
  • Магистрын зэрэгтэй багш: 158
  • Профессор багш: 15
  • Дэд профессор багш: 84
  • Ахлах багш: 117
  • Багш: 79
  • Дадлагажигч багш: 40
  • Зөвлөх профессор: 19