ЗАХИРГААНЫ  ЗӨВЛӨЛ


           Захиргааны зөвлөлийн чиг үүрэг

Их сургуулийг захиргааны удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг бэхжүүлэх, алба, бүрэлдэхүүний сургууль, төв, нэгж хоорондын харилцааг зохицуулах, их сургуулийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг үр дүнтэй удирдан чиглүүлэх, захирлын эрхлэх асуудлын хүрээнд шийдвэр гаргахад туслах үүрэгтэй.

 ХААИС Тоон мэдээлэл

 • 1
  Байгуулагдсан он : 1958

 • 2
  Суралцагчид
  • Бакалавр оюутан: 4040
  • Магистрант оюутан: 2170
  • Докторант оюутан: 180
  • Хэлний бэлтгэл:
  • Гадаад оюутан:

 • 3
  Нийт багш, ажилтнууд
  • Үндсэн багш: 391
  • Цагийн багш:
  • Ажилтнууд:294